Annons

Notiser av Henrik Höjer

1 | Varför har du skrivit denna bok? – Jag håller på med ett större forskningsprojekt om Sveriges eliter, och en förhållandevis stor del av landets maktelit utbildas ju på Handelshögskolan i Stockholm. Och den samhällsvetenskapliga forskningen om eliter är mycket eftersatt i Sverige. Dessutom är företagsekonomi det största universitetsämnet i Sverige i dag, och Handels var de första att undervisa i detta. Så detta behöver studeras. 2 | Varför är forskningen om eliter så eftersatt i Sverige? – Samhällsvetare har tidigare främst fokuserat på så kallad misärforskning – om utsatta och arbetslösa...
Med denna bok avslutar Peter Englund sin bokserie om det första världskriget. Han har följt ett antal rätt vanliga individer genom ofredsåren och genom deras vardag berättat om det stora kriget. Böckerna låter en kör av olika röster avslöja vardagens detaljer – som på så vis blir ohyggligt konkret. Någon berättar om hur han ser en serbisk krigsfånge få en bajonett i ryggen, en annan berättar om vardagen i Paris när tyskarna beskjuter staden. Peter Englund skriver som vanligt en koncentrerad och snudd på poetisk prosa – men den stora behållningen är de stämningar och känslor som läsningen ger...
I Sverige har man i samband med allmänna val haft skolval i många skolor sedan 1960-talet. Nu har forskare vid Institutet för Näringslivsforskning jämfört de skolor som genomfört skolval med data från samtliga röstberättigades valdeltagande och undersökt om det haft någon effekt. Det visade sig att elever vid de skolor som genomfört skolval är något mer benägna att gå och rösta i allmänna val. Men de skolor där skolval har genomförts har i regel oftare elever från resursstarka hem. När man tog hänsyn till detta så kunde forskarna inte längre se någon effekt av skolvalet på benägenheten att gå...
Kvinnor är generellt sett mer oroliga och mindre riskbenägna än män , det har visats i många studier. Förklaringarna har varierat, men ett nytt sätt att undersöka kopplingen mellan kön och oro har varit att låta svarande i en enkätundersökning själva bedöma hur kvinnliga respektive manliga egenskaper de hade och se sambanden till oro. – Detta är ett relativt nytt sätt att mäta könsidentitet, säger Lena Wängnerud , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till artikeln. – Vi har frågat respondenter hur de själva uppfattat sig, säger hon, ungefär som de själva får...
För 4 900 år sedan dog en ung kvinna. Hon begravdes i en gånggrift mellan Vänern och Vättern. Hon tillhörde en grupp jordbrukare som levde där. Forskarna har nu hittat spår efter bakterien Yersinia pestis i hennes skelett, vilket är det hittills äldsta spåret av pest som hittats. Arkeologerna gissar att pesten uppkom i sydöstra Europa några hundra år tidigare, och sedan spred sig över Europa, Centralasien och Kaukasus. Detta skedde troligen i och med att hjulet och vagnen uppfanns, vilket underlättade långväga rörelser. – Det vi nu har dokumenterat visar att all senare pest kan härledas...
I sex skolor i tre medelklassområden i Sverige har barn i åldrarna 8, 11 och 14 år utrustats med stegräknare som har mätt deras vardagsaktivitet. Detta skedde år 2000 och sedan igen år 2017. Nu har forskare vid Göteborgs universitet analyserat dessa data. Det visade sig att de yngsta barnen rörde sig ungefär lika mycket år 2017 som år 2000, men för de äldre barnen hade aktiviteten avtagit. Hos 11-åringarna minskade mängden steg med 12 procent, men den största minskningen hittade man hos 14-åringarna. Flickorna i den åldern rörde sig 24 procent mindre och pojkarna 30 procent mindre jämfört med...
Män som är initiativrika och stresståliga får allt bättre betalt. Detta märks tydligast i privat sektor, där avkastningen på sådana sociala förmågor fördubblats mellan åren 1992 och 2013. Däremot har efterfrågan på intelligens minskat något sedan början av 2000-talet. Detta har forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering kommit fram till genom att kombinera mönstringsdata från 18-åriga män med deras löner när de är i 40-årsåldern. Under mönstringen görs ett test i kognitiva förmågor som liknar ett typiskt IQ-test. Dessutom bedöms sociala förmågor, som bland...
När människor själva får bedöma sina personligheter så blir könsskillnaderna större i jämställda länder. Det framgår av en ny studie där män och kvinnor i 22 länder fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psykologin brukar benämnas som ”Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet och känslosamhet. Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Kvinnor i dessa länder skattade särskilt egenskaperna välvillighet och extroversion högre än män. – Vi fick fram ett relativt starkt samband, säger Erik Mac Giolla ,...
Nästan 30 år efter murens fall så finns fortfarande en värderingsridå genom Europa, där man i Västeuropa överlag har mer liberala attityder till minoriteter. Över 80 procent av respondenterna i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna uppger till exempel att de kan tänka sig att acceptera en muslim som familjemedlem. I länder som Lettland, Georgien, Vitryssland och Tjeckien är andelen mindre än 20 procent. I östra Europa ser man även religionen som en viktig del i livet. I länder som Serbien, Rumänien och Armenien uppger över 70 procent att religionen är en viktig del av den nationella...
Den treårige syriske pojken Alan Kurdi drunknade den 2 september 2015 när han och hans familj försökte nå Europa från Turkiet. Bilden av den drunknade pojken spreds över hela världen. Nu har forskare från Göteborgs universitet analyserat hur vi reagerade på denna bild. De följt en panel av människor under 2015, när opinionen svängde i invandringsfrågan. De kunde alltså nästan i realtid följa frågan under den dramatiska hösten 2015 genom att ställa enkätfrågor till panelen. – Stödet för en generös flyktingpolitik gick upp efter publiceringen av bilden, men sedan föll det efterhand, och i...