Annons

Notiser av Henrik Höjer

Mellan år 14, då kejsar Augustus dog och år 395, då Theodosius dog – det romerska rikets storhetstid – regerade 69 kejsare. Hela 62 procent av dem dog en våldsam död. Det motsvarar att spela rysk roulett, fast med fyra kulor istället för en i revolverns sex kamrar, skriver forskare som nu har analyserat dessa dödsfall. Risken att dödas som kejsare kan över tid liknas vid en U-kurva. Dels var risken hög under det första året av styret, och dels ökade den kraftigt efter omkring 12 års styre. En nytillträdd kejsare var med andra ord sårbar innan han hade hunnit etablera sin auktoritet, och efter...
Kazakstan, vintern 1932–33. Svält, terror och köld håller befolkningen på Centralasiens stäpper i ett järngrepp. Ihjälsvultna kazaker ligger i drivor i byarna och längs vägarna. Mellan åren 1931 och 1934 kommer återkommande svältkatastrofer att skörda omkring 1,5 miljoner människoliv bara i den kazakiska delrepubliken i Sovjetunionen. Mer än en tredjedel av alla kazaker och en fjärdedel av Kazakstans befolkning kommer att dö av svält. Om detta skriver den tyske historikern Robert Kindler i sin bok Stalin’s Nomads. Power & Famine in Kazakhstan. Nomadiska kazakerna skulle bli bofasta Robert...
Okunskapen om den så kallade segregerade förorten har länge varit stor. I enkätundersökningar är svarsfrekvensen i regel mycket låg och resultaten därför osäkra. Nu har en grupp statsvetare i Göteborg under flera år gjort en riktad studie av förorterna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg . Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har själv deltagit i materialinsamlingen på ett mycket konkret sätt. – Jag var genuint nyfiken, och det visade sig dessutom vara så spännande att det slutade med att jag gjorde omkring 900 intervjuer själv, säger han. Forskarna har gjort...
År 1879 fick Sverige en enhetlig tid. Tidigare hade man lokal tid som grundade sig på att klockan var 12 när solen stod som allra högst. Trots att Sverige inte har så lång öst-västlig utsträckning så skiljde sig tiden en hel del – 24 minuter mellan Stockholms och Göteborgs lokala tid till exempel. Det säger sig själv att det blev svårt att göra tågtidtabeller med så många olika lokala tidszoner. Om hur omställningen gick till har två forskare i idé- och lärdomshistoria skrivit en kort och informativ bok. Det är ett spännande ämne där historia och astronomi korsas. Ska man invända så är det...
Partnervåld är svårt att mäta, anmälningsbenägenheten varierar och mörkertalen är stora. Nationalekonomen Sanna Ericsson vid Lunds universitet har därför undersökt partnervåld via sjukhusregister. Siffrorna över kvinnor som söker sjukhusvård för misshandel kan ge ett relativt bra mått på det grövre partnervåldet. För att kunna fånga det våld som sker i hemmet har hon uteslutit misshandel på allmän plats i analysen. Hon finner att andelen kvinnor som sökt sjukhusvård för misshandel mer än fördubblats, sedan mellan åren 2000 och 2010. De kvinnor som misshandlas är främst lågutbildade och...
Sten Widmalm , professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och asienexpert, föreläste nyligen kring ämnet ”Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid” vid årets Forsskålsymposium . Han är nyss hemkommen från en forskningsresa i Indien och Pakistan. Står vi inför ett asiatiskt århundrade? – Ja, såtillvida att vi är på väg att återgå till en värld där Asien dominerar – som för några hundra år sedan. Snart kommer de asiatiska ländernas ekonomi att gå förbi resten av världens. Det kommer så klart färga av sig på det politiska inflytandet över den globala utvecklingen. Det...
En egen dator eller surfplatta som tilldelas av skolan medför inte högre – eller lägre – resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska på högstadiet. Satsningen spelar heller ingen roll för sannolikheten att på sikt gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Det framgår av en studie som genomförts av forskare vid Uppsala universitet. Den bygger på ett stort antal högstadieskolor i 26 svenska kommuner under åren 2008–2016. Satsningen, som brukar kallas ”en elev, en dator” (eller 1:1), är rätt vanlig. Tanken är att IT-satsningen ska förbättra inlärningen...
Denna bok av forskaren Patrik Lindenfors, som ursprungligen är zoolog, tar upp massor av aspekter av det mänskliga. Det handlar om allt från ärftlighet och intelligens till språk, inlärning och beteendemönster. Mycket är spännande och tänkvärt – och för den forskningsintresserade finns här utan tvekan mycket att lära. Med det sagt så tycker jag ändå att boken spretar lite väl mycket. Kanske borde författaren valt en tydligare tråd – nu handlar boken om så många olika saker att den blir svår att sammanfatta. Man får läsa om massor av experiment och nya forskningsresultat. Är du forskningsnörd...
Var fjärde nyinvandrad till Sverige har inte gått ut gymnasiet. Samtidigt har över hälften av de invandrade en eftergymnasial utbildning, rapporterar SCB . De har undersökt den drygt kvarts miljon vuxna människor (25–64 år), som invandrat till Sverige åren 2014–2017. Det visade sig att denna grupp alltså är mer heterogen än gruppen inrikes födda. Omkring 28 procent av de inrikes födda har minst tre års eftergymnasial utbildning – till skillnad från 33 procent av de utrikes födda. Men samtidigt har bara 12 procent av de inrikes födda endast förgymnasial utbildning, medan siffran är 23 procent...
Forskare har undersökt 40 000 barn i Sverige i åldern 3–14 år som har haft minst en förälder i fängelse åren 1997–2004. Denna grupp har sedan jämförts med 130 000 barn som även de haft en dömd förälder, men där domen inte blev fängelse. Men hjälp av denna metod kunde forskarna jämföra barn i två ganska lika grupper – båda hade dömda föräldrar, och de hade begått liknade brott. Det visade sig att barnen till de fängelsedömda oftare blev kriminella, fick sämre betyg och oftare gick ut skolan utan gymnasiekompetens. När de var 25 år så var sannolikheten att ha ett jobb 37 procent lägre bland de...