Annons

Notiser av Henrik Höjer

De som blivit mor- eller farföräldrar går något tidigare i pension än personer som inte fått barnbarn. Detta framgår av en ny forskning i sociologi vid Stockholms universitet. Analysen bygger på registerdata över alla personer i Sverige som fyllt 58 år mellan 1993 och 2012. Även äldre barnbarn är förknippade med en tidigare pensionering: ”Resultaten visar även att de som varit mor- eller farförälder längst tid går tidigast i pension”, skriver sociologen Linda Kridahl i sin doktorsavhandling .
Hittills har ett 20-tal människor dödats i protesterna i Iran, som verkar fortsätta. F&F har kontaktat Mohammad Fazlhashemi , professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet för att svara på några frågor om vad som händer. Är du förvånad över att protester brutit ut just nu? – Både ja och nej. Jag är inte förvånad med tanke på det uppdämda och utbredda missnöjet med den ekonomiska politiken. Men jag är förvånad över det snabba förloppet och spridningen. Vad gör revolutionsgardet? – Än så länge har de hållit sig borta. Enligt vad jag har hört är det Irans president Hassan...
”En ny världshistoria” är undertiteln på Oxfordhistorikern Peter Frankopans internationella bästsäljare. Det är en imponerande tegelsten som berättar världshistorien på ett nytt sätt. I centrum ligger världens pulsåder – handelsvägarna mellan Stilla havet och Medelhavet, mellan öst och väst. Dessa handelsleder genom Centralasien och Mellanöstern har påverkat hur religioner har spridits, välstånd ökat och hur erövrare har dirigerat sina arméer. Boken är synnerligen lättläst och tankeväckande. Här är inte Europa och Atlanten i centrum, utan perspektivet har förskjutits ett snäpp österut. Boken...
Folkbildaren Hans Roslings memoarer är en bladvändare. På rak och effektiv prosa får man följa honom genom livet. Det är en synnerligen intressant och läsvärd bok. Ska man ha någon invändning så är det att man vill veta mer om hans förklaringar av varför världen blivit bättre. Han återvänder till det Moçambique där han arbetade som läkare på 1980-talet, och ser hur mycket som förändrats till det bättre. Och hela hans folkbildargärning har ju gått ut på att konstatera att fattigdomen har minskat och att medellivslängden har ökat. Den stora frågan är varför detta skett på sådan bred front under...
Emelie Jonsson är forskare vid Institutionen för språk och litteratur vid Göteborgs universitet och har nyligen disputerat på en avhandling om hur evolutionsteorin påverkade skönlitteraturen. 1 | Vad har du sett i din forskning? – Så länge vi känner till har människan haft religiösa och mytologiska förklaringar av världen. Berättelserna följer vissa breda mönster och porträtterar i regel ett universum styrt av intentioner och rättvisa. När vetenskapen började förklara världen på ett nytt sätt och Darwin inkluderade människan i denna förklaring, ifrågasattes de gamla berättelserna. Då kunde...
Under stora delar av 1900-talet har vi presterat bättre och bättre i tester som mäter intelligenskvoten (IQ). Trenden har gällt så gott som alla länder där detta har kunnats mätas. Effekten har beräknats till nästan 3 poäng per decennium när den varit som starkast. En av huvudförklaringarna är att 1900-talets skola och arbetsliv blivit allt mer abstrakt och rationellt, och att detta påverkat vårt sätt att tänka. Detta upptäcktes av den nyzeeländske statsvetaren James Flynn för ett par decennier sedan, och fenomenet kallas Flynn-effekten . Men i en ny artikel i tidskriften Intelligence så...
I en studie av nästan 130 länder har forskare från bland annat Indiana University i USA sett ett samband mellan sexsökningar på internet, stora familjehögtider och barnafödande nio månader senare. Forskarna har undersökt både länder norr och söder om ekvatorn samt både kristna och muslimska länder. Därmed hittade man samband som gick utanför de årstidsvariationer som ibland sägs påverka nativiteten. Forskarna analyserade särskilt julhelgen och Eid al-fitr, helgen i slutet av Ramadan, som dessutom är rörlig över kalenderåret. Trots detta kvarstod sambandet mellan storhelg och sex. Forskarnas...
Den som utsatts för våld löper större risk att få sitt liv försämrat. Inkomsterna minskar med 25 procent för kvinnor och 14 procent för män. Sjukfrånvaron ökar med 20 procent. Dessa effekter gäller i flera år efter våldsdådet. Brottsoffren riskerar även att dö i förtid. Detta gäller särskilt kvinnor. Till stor del handlar detta om risk för självmord. – Det finns knappt några tidigare studier om konsekvenser för män av våldsbrott. Resultaten i denna studie visar att även män drabbas, och även för män verkar effekterna vara avsevärt större än vad som kan förklaras av de fysiska skadorna i sig,...
Terrorismen ökade kraftigt i världen i början av 2010-talet, men har nu sjunkit något enligt Global terrorism index 2017 . Under 2016 dödades drygt 25 000 människor i terrordåd, vilket är en minskning med 22 procent sedan toppåret 2014. Men samtidigt som antalet dödade har sjunkit så har terrorismen spridit sig till fler länder. Sammanlagt drabbades 77 länder av terrordåd med minst ett dödsoffer som följd under 2016. Det är det högsta antalet under 2000-talet. Drygt 70 procent av de som dödades av terrorister befann sig i något av de fem länderna Afghanistan, Nigeria, Syrien, Irak eller...
Svensk nationalekonomi är spännande. Allt fler ekonomer tar sig an nya frågor med gedigna statistiska metoder. Skolan, jämställdhet och lönefrågor är bara några områden som numera intresserar ekonomer. Denna bok är skriven av 21 nationalekonomer, en ekonomhistoriker och en filosof – och den är mer spännande än titeln antyder. Forskarna försöker besvara 18 frågor utifrån ny nationalekonomisk forskning, och flera av dem är såväl fascinerande som viktiga. Varför tjänar kvinnor mindre än män? När vill vi hjälpa andra? Röstar väljarna med plånboken? Vilken effekt har migration på individer och...