Annons

Notiser av Henrik Höjer

Migrationspolitiken har i många länder varit föga förankrad i befolkningen om man går till de opinionsmätningar som gjorts, och den rankas samtidigt som den viktigaste frågan inom EU. Detta är bara några av lärdomarna av Joakim Ruists nya bok Global migration . Han är nationalekonom vid Göteborgs universitet, och han gick förra året till tv-historien genom sin långa tystnad vid en Aktuellt-intervju. Kolla på Youtube. Boken är faktamättad, osentimental och lättläst, och på lanseringsseminariet säger en av deltagarna efteråt: ”Så här var det omöjligt att prata för ett par år sedan.” Sant. Nu...
Kartornas historia har översatts till många språk, och det är fullt rimligt. Den norske författaren Thomas Reinertsen Bergs bok om kartornas och kartografins historia är detaljerad och bitvis nästan nördig, men inte desto mindre väldigt välskriven och läsvärd. Man får räkna med en viss fokus på Norden och Norge, men det är inget problem för oss skandinaver. Själv fascineras jag mest av kapitlet om hur vi under framför allt 1900-talet tack vare flyget även rent konkret fått se jordytan från luften, och hur detta genom fotografin har påverkat kartografin. I tidigare kartor fick man ju bara...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – Hela min forskargärning har egentligen handlat om första hälften av 1900-talet. Min förra bok Urkatastrofen handlade om detta, och nu har jag intresserat mig allt mer för hur första och andra världskriget hänger ihop. Och jag har tidigare forskat om Ryssland och Sovjet – och även de moderna folkmorden från och med det armeniska. Så jag försöker knyta ihop en massa trådar i denna bok. Jag hade ursprungligen tänkt skriva om själva mellankrigstiden. Men den hängde lite löst utan själva världskrigen, så … 2 | Vad syftar titeln på – Det moderna trettioåriga...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – Därför att dna-forskningen håller på att revolutionera arkeologin. Ett av flera områden som berörts av detta är indoeuropéernas omdebatterade migrationer. En annan anledning är att frågan om kopplingen mellan indoeuropeisk religion och äldre skandinavisk religion har fascinerat mig under hela mitt forskarliv. Jag har sysslat med detta sedan 1980-talet. 2 | Är forskning om indoeuropéer politiskt känslig? – Ja, den har i alla fall varit det. Historien om de indoeuropeiska folken i Centralasien var från början en språkhistorisk upptäckt från 1800-talet, som...
Sveriges demokrati har nyss fyllt 100 år och även om den senaste regeringsbildningen blev tidskrävande så är demokratin vid skaplig hälsa. Men det finns växande problem. Det framgår av forskarantologin Demokratins framtid , där ett dussin av landets vassaste statsvetare medverkar. Demokratins verkliga århundrade var 1900-talet. Då demokratiserades en majoritet av världens länder. Under 2000-talet, framför allt 2010-talet, har denna trend vänt. Antalet demokratier sjunker och kvaliteten på demokratin har minskat i många länder. Så detta styrelseskick står inför flera utmaningar. Det handlar om...
– Historiskt sett fick man oftast barn på våren, och vi hade även en liten puckel på hösten. Det betydde att man fick barn nio månader efter sommaren eller nio månader efter julen, säger Gunnar Andersson , professor i demografi vid Stockholms universitet och aktuell med en forskningsstudie om säsongsvariationer i barnafödslar. Preventivmedel och ökad möjlighet till abort har sedan sakta förändrat dessa mönster, liksom preferenser om när på året man vill eller inte vill ha barn. – Under 2000-talet har födslarna allt mer börjat utjämnas över året. Vi ser till exempel färre och färre vårbarn,...
Köper du till exempel ett romerskt mynt av en privatperson finns det en liten risk att du bidrar till plundring och i förlängningen terrorfinansiering. Men överlag bedöms risken som liten att arkeologiska föremål som plundrats av till exempel Islamiska staten sålts i någon större omfattning inom Sverige. Det framgår av en rapport där forskare bedömt omfattningen av handeln med arkeologiska riskföremål: Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktzoner: En riskanalys . Rapporten har tagits fram av Polisen och Riksantikvarieämbetet i samarbete med en referensgrupp av forskare i...
EU-medborgarna rankar immigrationen som den största utmaningen för EU, enligt Eurobarometern. På andra plats ligger terrorhotet. EU-medborgarna är dock överlag positiva till migration från andra EU-länder, men mer skeptiska till migration från länder utanför EU. Det framgår i kapitlet ”Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst” i forskarantologin EU och nationalstatens återkomst. Europaperspektiv 2019 (Santérus förlag 2019). – Ambitionen, eller den påstådda ambitionen, är att EU ska ha en gemensam flyktingpolitik. Men tittar man på enskilda länderna så ser man att detta i praktiken inte...
Under perioden 1850–1920 lämnade omkring en fjärdedel av skandinaverna sina länder för USA. Och de som reste hade sannolikt mer individualistiska värderingar än de som stannade kvar. Det framgår av Anne-Sofie Beck Knudsens forskning om förnamn och migration. Hon är forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har jämfört data över namn på de som bodde i Skandinavien under utvandringen med namnen på Amerikabåtarnas passagerarlistor. I analysen framkom att personer med ovanliga förnamn var överrepresenterade bland Atlantfärjornas passagerare vid denna tid. Anne Sofie Beck Knudsen har...
Religionsvetaren Eli Göndör berättar i denna korta och välskrivna bok initierat om de förändringar som skett i Nordafrika och Mellanöstern de senaste decennierna. Boken handlar om ”våld och politik i islam”, och författaren tar sig elegant igenom detta knepiga område utan att halka ned i vare sig relativiseringsdiket eller det antiislamiska diket. Det går inte att förneka att religiöst motiverat våld har kommit att förknippas mer med islam än med andra religioner under 2000-talet. Eli Göndör reder ut varför och förklarar utan att försvara. Vi lever nu i en värld där det på gott och ont börjar...