Annons

Notiser av Henrik Höjer

Forskare har undersökt 40 000 barn i Sverige i åldern 3–14 år som har haft minst en förälder i fängelse åren 1997–2004. Denna grupp har sedan jämförts med 130 000 barn som även de haft en dömd förälder, men där domen inte blev fängelse. Men hjälp av denna metod kunde forskarna jämföra barn i två ganska lika grupper – båda hade dömda föräldrar, och de hade begått liknade brott. Det visade sig att barnen till de fängelsedömda oftare blev kriminella, fick sämre betyg och oftare gick ut skolan utan gymnasiekompetens. När de var 25 år så var sannolikheten att ha ett jobb 37 procent lägre bland de...
– Ja, man backade om antiken, men det är bara toppen av ett isberg. Det säger Hans Albin Larsson , professor emeritus i historiedidaktik vid Jönköpings universitet. Han har varit ordförande i Historielärarnas förening i tolv år och har även varit överdirektör på Skolinspektionen. Han har systematiskt gått igenom Skolverkets aktuella förslag till förändringar av grundskolans kursplaner. I ämne efter ämne har man gjort formuleringarna vagare och oklarare. Till exempel: i nuvarande kursplan för historia efterfrågas ”exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan...
Man hör ofta påståenden om att de ekonomiska klyftorna i världen ökar. Men stämmer det verkligen? Nya data utmanar den sedvanliga bilden. Världsbanken rapporterade nyligen att klyftorna istället minskar, enligt de senaste siffrorna. Data från åren mellan 2008 och 2013 visar att den globala ojämlikheten minskade för första gången sedan den industriella revolutionen inleddes för över 200 år sedan. Världsbanken har uppmätt att den så kallade Gini-koefficienten (som mäter ojämlikhet) minskat från 67 till 62 under åren 2008–2013. Orsaken till denna förändring är bland annat en stadig ökning av...
I en utgrävning i Linköping på 1950-talet påträffades en grav som var 4 500 år gammal. En man, en kvinna, ett barn och en hund hade begravts med gåvor och smycken. De tillhörde den så kallade stridsyxe- eller båtyxekulturen. Nu har forskare analyserat deras dna, och det visar sig att de och ett dussintal andra individer från samma period har genetiska spår från den så kallade Yamnaya-migrationen. Det handlar om en omfattande migration från stäppen norr om Svarta havet och Kaspiska havet. – Vi har kunnat se spåren av en demografisk förändring under stridsyxekulturens tid. Det handlar om spår...
Vi lever längre och längre liv både i Sverige och världen. Men ökningen sker i olika takt – och det är stora skillnader mellan olika grupper. Män som lever som gifta eller sambos lever till exempel sju år längre än ensamstående män. Kvinnor som lever sammanboende blir fyra år äldre än ensamstående, enligt nya siffror från SCB . Ungefär 30 procent av befolkningen som är äldre än 30 år i Sverige lever i ensamhushåll . Cirka 63 procent lever som gifta eller sammanboende. Övriga sju procent bor med kompisar eller syskon, är inneboende eller bor på en institution. Man tror att sammanboendet...
Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid. Men vad betyder det exakt? Det är ofta rätt oklart, påpekar Henrik Oscarsson , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. – Vi lever faktiskt inte i en särskilt polariserad tid, säger han. Han stödjer sig på bland annat SOM-institutets datamängder och på Valforskningsprogrammets dataserier. Till exempel är partisystemets höger-vänsterpolarisering något högre nu än för 25 år sedan, men skillnaden är rätt marginell (0.49 jämfört med 0,45 på en engradig skala). Han och hans kolleger har även mätt omfattningen av så kallad...
Dagens 70-åringar är friskare och mer utåtriktade än förr. Och äldre män och kvinnor blir allt mer lika varandra till både kropp och själ. Det är några av de viktigaste resultaten av det så kallade H-70 projektet vid Göteborgs universitet . Det startade på 1970-talet, så nu börjar man få långa tidsserier. Till exempel: I början av 1970-talet körde bara 3 procent av de 70-åriga kvinnorna bil – numera handlar det om över 60 procent. Bara sedan år 2000 har andelen 70-åringar som kan stå på ett ben fördubblats. Och andelen som tränar flera gånger i veckan har ökat från ett par enstaka procent...
Fartyget är unikt i sitt slag, ett välbevarat krigsfartyg av ny typ – ett större oceangående fartyg med kanoner. – Vi har dykt i tre veckor nu i slutet av sommaren. Vi har grävt runt skeppet på botten, berättar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Detta är en av de bäst bevarade skeppen från denna tid , vilket gör det till ett litet fönster till senmedeltidens sjöfart. – Mycket är bevarat, vi har hittat tunnor som sannolikt har innehållit proviant – öl och stör, säger Johan Rönnby . De har även funnit en handbössa eller handkanon liksom pilspetsar från armborst...
Ungefär 44 000 barn i Sverige lever i familjer som år efter år är fattiga. Det kallas för varaktig låg inkomststandard, och betyder att man under flera års tid inte har råd med det allra viktigaste i vardagen. Denna grupp består till 75 procent av utrikes födda barn eller barn till förälder som är född utomlands. Oftast kommer barnen i denna grupp från Somalia, Irak eller Syrien. Många av dem, 41 procent, har även en ensamstående förälder. I regel är föräldrarna inte etablerade på arbetsmarknaden, rapporterar SCB . I det längre perspektivet var barnfattigdomen värst i modern tid under...
Inkomstskillnaderna har ökat i stora delar av världen sedan 1980-talet. Fler och fler studier har sedan dess visat att det även finns ett samband mellan stora ekonomiska klyftor och liten social rörlighet. Detta samband kan även visas i form av ett diagram som brukar kallas för Gatsbykurvan , efter romanen från 1925 av Scott Fitzgerald. I länder eller områden med stora inkomstskillnader går alltså både rikedom och fattigdom i arv från generation till generation. Nu har nationalekonomer funnit detta samband även på lokal nivå i Sverige när man jämfört 125 arbetsmarknadsregioner i Sverige...