Annons

Notiser av Henrik Höjer

1 | Varför har du skrivit den här boken? – Jag har länge forskat om förhållandet mellan kunskap och handling i framför allt miljöfrågor. Och jag har kommit fram till att det finns en övertro på vad information kan göra. Många tror att om man bara sprider rätt siffror, så kommer folk lära sig och i förlängningen bete sig annorlunda. Men jag har länge menat att det inte är så. 2 | Varför det? – Under den tid jag var gästforskare i Oxford valdes Donald Trump till president och Brexit vann i en folkomröstning. Stora delar av etablissemanget blev tagna på sängen och rätt chockade. Många började...
Fira när det har gått bra för dig, säg tack till någon som håller upp dörren, ta trapporna i stället för rulltrappan och gör något du är bra på. Se där, några enkla lyckoråd i denna fina lilla bok om lycka som ekonomiprofessorn Micael Dahlen har skrivit. Boken är verkligen ett fynd – liten, snabbläst, kul och forskningsgrundad. Micael Dahlen går igenom lyckoforskningen på ett personligt vis och ger läsaren några enkla tips för att bli lyckligare. Det är kanske inte rocket science , men likafullt ger boken värdefulla små tips: Var lite extra snäll. Träna på att vara tacksam. Rör dig mera...
Den stora flykten är den flykt som började på 1800-talet, då allt fler människor sakta fick bättre och bättre liv. Allt fler blev rikare och levde längre – och kunde fly från det korta, hårda och sköra liv som människor levt i tiotusentals år. Angus Deaton, professor i ekonomi vid Princeton university, fick ekonomipriset 2015 och är en av världens främsta experter på folkhälsa och ekonomisk utveckling. F&F uppmärksammade hans bok när den kom för några år sedan, men nu finns den på svenska. Den stora flykten är lättläst, tankeväckande och uppmuntrande. Den handlar lika mycket om historia...
Vi ser en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen, enligt den årliga rankning som organisationen Freedom House genomför. I hela 68 länder har demokratin försämrats under 2018, medan den har förbättrats i 50. Ända sedan 2006 har fler länder försämrats än förbättrats varje år. Denna tillbakagång kan dock inte jämföras med de stora framstegen under slutet av 1900-talet, men mönstret är påtagligt och tydligt. Ett exempel är USA, som fallit stadigt de senaste tio åren – alltså redan innan Donald Trump blev president. Det handlar om minskad pressfrihet och försvagade medborgerliga rättigheter...
Sedan 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 14 procent i Sverige, efter justering för inflationen. Men nu avmattas inkomstökningen, rapporterar SCB . Den har bara ökat med 0,8 procent det senaste året. Även inkomstskillnaderna har minskat på senare år. År 2018 års nivå är den lägsta sedan 2014, sett till Gini-koefficienten (även globalt verkar en liknade tendens synas ). Andelen fattiga, personer med ”låg ekonomisk standard”, har legat rätt konstant sedan 2008. Det handlar om ungefär 13–15 procent av befolkningen. Den stora ökningen av dem skedde under 00-talet då gruppen ökade från 9...
Omkring 25 procent av alla barn som fötts i historisk tid har dött under sitt första levnadsår, och drygt 45 procent innan de fyllt 15 år. Det framgår av en mängd arkeologiska och historiska analyser som ställs samman vid Our World in Data , som drivs av Oxfordekonomen Max Roser. I grova tal kan man säga att en fjärdedel av alla barn dog under sitt första år, och hälften under sina första 15 år. Detta gäller alltså fram till 1800- och 1900-talet, då dessa siffror snabbt började sjunka. Dessa data är rätt samstämmiga för olika delar av världen och olika tidsperioder – de gäller för romarriket...
Att förlora en förälder påverkar oss – både i form av ökad risk att dö och en ökad chans att få barn . Nu har forskare också undersök hur en förälders sista levnadsår påverkar de vuxna barnens arbetsliv. I regel sjunker inkomsten något under åren före förälderns död. En annan effekt är att sjukskrivningen ökar det år föräldern dör. Det handlar om en ökning på 14 procent för döttrar. Forskarna vet inte om det beror på sämre hälsa i och med sorgen, eller om det är ett informellt sätt att få mer tid till omvårdnad. Överlag bedömer forskarna dock effekterna som rätt begränsade. Inkomst och...
Mellan år 14, då kejsar Augustus dog och år 395, då Theodosius dog – det romerska rikets storhetstid – regerade 69 kejsare. Hela 62 procent av dem dog en våldsam död. Det motsvarar att spela rysk roulett, fast med fyra kulor istället för en i revolverns sex kamrar, skriver forskare som nu har analyserat dessa dödsfall. Risken att dödas som kejsare kan över tid liknas vid en U-kurva. Dels var risken hög under det första året av styret, och dels ökade den kraftigt efter omkring 12 års styre. En nytillträdd kejsare var med andra ord sårbar innan han hade hunnit etablera sin auktoritet, och efter...
Kazakstan, vintern 1932–33. Svält, terror och köld håller befolkningen på Centralasiens stäpper i ett järngrepp. Ihjälsvultna kazaker ligger i drivor i byarna och längs vägarna. Mellan åren 1931 och 1934 kommer återkommande svältkatastrofer att skörda omkring 1,5 miljoner människoliv bara i den kazakiska delrepubliken i Sovjetunionen. Mer än en tredjedel av alla kazaker och en fjärdedel av Kazakstans befolkning kommer att dö av svält. Om detta skriver den tyske historikern Robert Kindler i sin bok Stalin’s Nomads. Power & Famine in Kazakhstan. Nomadiska kazakerna skulle bli bofasta Robert...
Okunskapen om den så kallade segregerade förorten har länge varit stor. I enkätundersökningar är svarsfrekvensen i regel mycket låg och resultaten därför osäkra. Nu har en grupp statsvetare i Göteborg under flera år gjort en riktad studie av förorterna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg . Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har själv deltagit i materialinsamlingen på ett mycket konkret sätt. – Jag var genuint nyfiken, och det visade sig dessutom vara så spännande att det slutade med att jag gjorde omkring 900 intervjuer själv, säger han. Forskarna har gjort...