Annons

Artiklar av Joanna Rose

Är universum oändligt? Finns det bara vår värld eller ett helt multiversum, en hel samling andra världar i princip oåtkomliga för vårt vetande? Varför finns det något alls? Fysikens dröm har länge varit att hitta ett svar som är så enkelt att det ska kunna tryckas på en T-shirt. Men i sin iver att hitta en teori för allting har fysiken kommit dithän att den enligt vissa kritiker har lämnat vetenskapen och ägnar sig åt fiktiva berättelser, ren metafysik, i stället. ”Fysiken tyngs av en massa vilda spekulationer, som inte går att testa experimentellt och därför underminerar vetenskapen”, skrev...
Ögonen tåras, det går knappt att lyfta blicken i den hårda vinden. Men från utsiktsplattformen högst upp i byggbaracken går det att beskåda ett av Europas största forskningsinfrastrukturprojekt: European spallation source, ESS. Historien om hur ESS landade just i Lund är lång och invecklad; aldrig tidigare har Sverige fått bygga en så stor forskningsanläggning. Men trots att ESS som bäst håller på att förankras i den skånska myllan, går åsikterna isär om huruvida detta är rätt eller fel satsning. – För att få ner pålarna i leran krävs en maskin särskilt importerad från Storbritannien. Den...
Varje sekund strömmar tusentals miljarder neutriner genom din kropp. Du ser dem inte, du känner inget. Neutriner rusar rakt igenom rymden med nära ljusets hastighet och växelverkar nästan aldrig med materia. Varifrån kommer de? En del skapades redan i big bang, andra bildas ständigt i allehanda processer i rymden och på jorden – från supernovaexplosionerna, som är massiva stjärnors dödsögonblick, till reaktionerna i kärnkraftverk och det naturligt förekommande radioaktiva sönderfallet. Till och med inne i våra kroppar frigörs i snitt 5 000 neutriner i sekunden vid sönderfall av en isotop av...
Gunilla Källenius, professor vid Karolinska institutet, Solna, har forskat om tuberkulos och levt med projektet i nästan trettio år. Nu har hennes forskarteam kommit så långt att tbc-testet provas kliniskt. Försöken pågår parallellt i Moçambique, Sydafrika, Portugal och Sverige. Men vi börjar med siffrorna: varje år dör 1,5 miljoner människor i tuberkulos. Det gör tbc till världens näst mest dödliga sjukdom, efter hiv. Enligt Världshälsoorganisationen är en tredjedel av världens befolkning infekterad med tuberkolosbakterier. De flesta bor i fattiga länder med låga inkomster, främst i sydöstra...
Vad är singularitet? frågar jag Siri, röstfunktionen i min telefon. Och får tillbaka en definition från brittiska Wikipedia: ”Den teknologiska singulariteten är en teoretisk framtida tidpunkt karakteriserad av teknologiska framsteg utan motstycke, delvis orsakade av maskiners förmåga att förbättra sig själva genom artificiell intelligens.” ”Vad tycker du om det?” frågar jag Siri. – Jag föredrar att inte svara, säger hon. För tre år sedan dök Siri upp i min telefon, femton år efter att schackdatorn Deep Blue hade slagit Gary Kasparov i schack och några månader efter att datorsystemet Watson...
– Männen byggde maskinerna men det var kvinnor som programmerade dem, säger den svenska datapionjären Elsa-Karin Boestad-Nilsson. När hon 1948 kom till Försvarets forskningsanstalt (FOA) i Stockholm hade hon inte hört talas om datorer, eller matematikmaskiner som de kallades då. Hon hade precis läst färdigt matematik och fysik vid Stockholms högskola, och fått sitt första jobb. Att hon skulle vara med och starta den digitala eran fanns inte på kartan. – Jag valde inte min karriär, jag visste inte ens att området fanns. Och det gjorde det ju egentligen inte, berättar Elsa-Karin Boestad-Nilsson...
Det kom en pressinbjudan till redaktionen – till en pseudodisputation på Alma Löv-museet i hjärtat av Värmland, om kvantfysik. Efteråt annonserades en performance där Schrödingers katt skulle begravas, tillsammans med idén om parallella världar plus en tärning – symbolen för slumpens roll i fysikens bild av verkligheten. Var det ett skämt? Bengt Gustafsson, professor i astrofysik vid Uppsala universitet, övertygade mig om att det inte var något skämt. Tvärtom – det skulle bli ett djupt och unikt evenemang. Hela disputationen skulle gå till enligt konstens alla regler, och själv satt han i...
Uppfinningen: Den blå lysdioden Lysdiodens hjärta är inte större än ett sandkorn, och består av flera skikt av halvledarmaterialet galliumnitrid (GaN) och dess legeringar. I n-skiktet finns det många fria negativt laddade elektroner, medan det i p-skiktet saknas elektroner – där dominerar de positivt laddade hålen. Elektrisk spänning driver elektroner och hålen mot varandra och i mötet sänds ljus ut. Ljusets våglängd beror helt och hållet på halvledaren. Det blå ljuset ligger i den kortvågiga änden av regnbågen och kan bara alstras i vissa material. De två största utmaningarna, som ingen ­...
Är allting skapat bara för att vi ska kunna vara här och ställa frågan? En sådan uppfattning kallas för den antropiska principen – att hela vår kosmiska hemvist är inrättad så att den passar oss, för att vi ska kunna bo och leva här. Den antropiska principen har i drygt tre decennier delat kosmologerna i två läger. En del anser att den innebär slutet på vetenskapens strävan att på djupet förstå varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Andra hävdar att den antropiska principen är ett vettigt sätt att se på vårt universum. För det kanske inte går att finna några exakta fysikaliska lagar som...
Det beräknas att ungefär 30 barn misshandlas varje år i Sverige genom ”skakning”. De får hjärnskador, som leder till svåra funktionshinder för resten av livet, och i några fall till döden. Beskrivningen kommer från det regionala vårdprogrammet i Stockholms läns landsting, Vid misstanke om fysisk misshandel av spädbarn , från 2011. Det står att shaken baby syndrome uppkommer när ett spädbarn skakas kraftigt. Bara några sekunders våldsam skakning räcker, enligt samma text, för att blodkärlen utanpå hjärnan slits av och en så kallad subdural blödning innanför skallbenet uppstår. Skakvåld leder...