Annons

Notiser av Petra Andersson

Kunskap, sådan som nog inte hade funnits om den inte hade rört vid både hjärta och hjärna, kunskap om en praktik som berör många vetenskapliga områden och som samtidigt är ett vetenskapligt område i sin egen rätt. Det är sådan kunskap som förmedlas i antologin Hästen och den mänskliga hälsan , redigerad av Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik, och Henrik Lerner, lektor i vårdetik, båda vid Ersta Sköndal högskola. Antologin riktar sig till alla som vill lära sig mer om relationerna mellan människor och hästar, och särskilt om hur dessa relationer kan utgöra en terapeutisk miljö för...
Ett av mina favoritexempel på så kallad urban odling i Sverige är den potatisodling som någon hade anlagt i ett par pallkragar i en rondell i Göteborg. Pallkragarna togs bort flera gånger, men odlaren var ihärdig och satte dit nya. Och kunde så småningom skörda sin egen potatis. Odla kan man göra var som helst – på taken, i fönstren, i krukor arrangerade på höjden på fasaderna eller inomhus med lite extrabelysning. Det behövs inte ens jord, bara vatten och näring. Så odlar också allt fler allt mer i städerna, som om vi nu kollektivt har gjort upp med någon föreställning om att odling hör...
Glappet mellan snack och verkstad blir extra tydligt när man ger sig in i klimatarbetet. Det är så lätt att säga att vi ska utveckla fossilfria, klimatneutrala trafiksystem, och det är så svårt att göra det. Så handlar det också om politiskt laddade frågor som är centrala för oss alla. Tänk bara på bilen, som möjliggör så mycket för dem som kör – och som ställer till med så mycket förtret för dem som inte kör. Det blir så uppenbart att våra liv, våra städer och våra vägar är byggda kring bilen, vare sig vi vill det eller inte. Samma person kan förstås vara bilist vid ett tillfälle och icke-...
Skogen. Skogen som en plats för hemkänsla, tillhörighet. Skogen som beskyddar oss, träden är våra vänner. Som barn fick många av oss lära sig att välja ett träd att bli kompis med och att stanna hos det trädet om vi råkade komma bort från de vuxna i skogen. Inte springa runt, utan överlåta oss till ett träd som till en kompis. Att låta sig tas om hand av ett träd medan man väntar på att bli hittad, bara en sådan sak. Det mest krassa sätt av alla att prata om skogens förmåga att göra saker för oss, är att göra det i termer av ekosystemtjänster. När skogen ger oss den där trygga hemkänslan,...
Vi har byggt – och bygger fortfarande – ett samhälle som orsakar både artutrotning och att arter ändrar beteende eller utbredningsområde. Våra kulturer innefattar att vi interagerar med djur på en mängd sätt. Frivilligt, kärleksfullt och socialt med våra husdjur. Ofrivilligt, smått aggressivt, men ändå socialt med de duvor som försöker stjäla våra kakor när vi fikar utomhus på sommaren, eller med de insekter som plågar oss när det är varmt. Men också indirekt, genom sådant som vårt bruk av kemikalier och hur vi bygger våra samhällen. Våra samhällen innebär interaktion med djur där de ändrar...
Det finns saker som vi alla vet, eller känner till, men som saknar vetenskaplig förklaring. Relationer mellan människor och djur är en sådan sak.
I livsmedelsbutiken slår det mig att samtidigt som jag handlar min middag, tvingas jag ta ställning till hur landskapet ska brukas.
Som många andra, lyder jag reglerna och sorterar mina sopor. Beskäftigt uppmuntrad av kommunens sopsorteringsguide, som berättar för mig hur enkelt det är att sortera.