Annons

Notiser av Jesper Nyström

Ett internationellt forskarteam har sammanställt alla tillgängliga data om livslängd i förhållande till kön hos däggdjur. Studien innefattar drygt 100 arter – allt från små fladdermöss till späckhuggare och elefanter. Att kvinnor lever längre än män är känt sedan länge. Men den nya studien , som har publicerats i PNAS , indikerar att det är ett generellt mönster hos däggdjur. Honornas livslängd hos de undersökta arterna är i genomsnitt 17,8 procent längre än hannarnas. Hos människor är skillnaden mindre, 7,8 procent och den varierar ganska mycket mellan olika regioner. Hannarnas storlek kan...
Sedan mitten av februari har halterna av kvävedioxid sjunkit med 10 procent per vecka i norra Italien (se grafik här) . Minskningarna sammanfaller med att kraftiga begränsningar i befolkningens rörelsefrihet infördes (dessa har nu utökats till att gälla för hela landet). Liknande trender kan ses på flera håll i Europa. Det visar mätningar utförda av europeiska rymdorganisationens, EAS:s, satellit Sentinel–5P. Kvävedioxid är en röd-brun gas som är mycket hälsofarlig. Biltrafiken är den främsta källan till kvävedioxidutsläpp i tätorter. När befolkningen sätts i karantän så minskar bilismen och...
Månens dragningskraft bromsar långsamt in jordens rotationshastighet. Den här processen är svår att mäta. Men belgiska forskare har nu visat att för 70 miljoner år sedan, precis innan dinosaurierna dog ut, snurrade jorden avsevärt snabbare än idag. Dygnet var en halvtimme kortare på den tiden och det gick hela 372 dagar på ett år. Även tidvattnet orsakas av månens dragningskraft och tidvattnet bidrar i sin tur till att det bildas dagliga ”tillväxtringar” i skalen hos en del musselarter som lever i tidvattenzonen. Och det är inget nytt fenomen, de belgiska forskarnas beräkningar är baserade på...
Målsättningen med det så kallade Parisavtalet är att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer. Dessutom ska länderna som står bakom avtalet sträva efter att begränsa temperaturökningarna till 1,5 grader, under detta århundrande. Enligt FN: klimatpanels beräkningar (Rapport SR15) måste utsläppen av växthusgaser minska med 45 procent under perioden 2010–2030 om det ska vara möjligt att klara 1,5-gradersmålet. Vi är halvvägs genom den perioden nu. I en kommentar publicerad i Nature summerar ett internationellt forskarteam utvecklingen så här långt...
Malariamyggor har receptorer på sina antenner och mundelar som känner av koldioxid och kroppslukt. Med dessa sinnen kan en blodtörstande mygghona upptäcka en människa på ganska långt håll. På nära håll är det i stället offrets kroppsvärme som hon orienterar sig efter, men hur detta går till i detalj har varit okänt fram till nu. Ett amerikanskt forskarteam har analyserat dna hos myggor och flugor på jakt efter ursprunget till malariamyggornas speciella värmereceptorer. Forskarna hittade en lämplig kandidat hos bananflugor. De har en receptor som registrerar kyla. Bananflugorna använder den...
Pneumokocker är ett släkte bakterier som orsakar infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokockerna blir allt mer resistenta mot antibiotika och därför finns det ett stort behov att utveckla nya behandlingsformer. Pneumokocker kan mörda sina artfränder En del pneumokocker blir kannibaler under själva infektionsförloppet. De mördar sina artfränder med enzymer som löser upp deras cellmembraner. Mördarbakterierna utsöndrar också speciella proteiner som skyddar dem själva mot de farliga enzymerna. Under infektionsförloppet använder bakterier speciella...
Beteendet filmades under en dykexpedition vid Farne Island, som ligger utanför Englands nordöstra kust. Filmen visar en gråsälshanne som närmar sig ett antal honor och som klappar ihop sina fenor med stor kraft så att en ljudlig knall uppstår. Själva ljudet är känt sedan tidigare, det har förekommit på flera ljudupptagningar från gråsälars parningssäsonger. Men först nu har man lyckats visa hur det uppstår. Forskarna bakom upptäckten, som har publicerats Marine mammal science , tror att beteendet är en del av gråsälens parningsritualer. Antingen ska det imponera på honor eller skrämma bort...
Huggtänder finns både hos växtätare och köttätare. Men kindtänderna ger ledtrådar om själva kostvanorna. Växtätare har ofta platta skrovliga kindtänder som kan mala sönder växtdelar, medan köttätare har vassa, skärande kindtänder. Allätare har vanligtvis en kombination av dessa tänder. Forskare från Utah university i USA har utfört ingående tandanalyser av fossil efter utdöda arter av krokodildjur. Analyserna, som har publicerats i Current biology, visar att växtätande arter har varit förvånansvärt vanliga under de drygt 200 miljoner år som krokodildjuren har existerat. Faktum är att...
Eftersom ålar blir gamla ansamlas stora mängder miljögifter i deras kroppar, till exempel metaller som kadmium, kvicksilver och bly. Ett internationellt forskarteam har nu visat att dessa metaller frigörs inför parningen och överförs till fortplantningsorganen – framför allt till honornas ägg. Ålar parar sig endast en gång i livet. Det sker i Sargassohavet. Under den långa simturen dit bryts en stor del av muskelmassan ner och skelettet urholkas. Den här förvandlingen frisätter energi som behövs under resan. Dessutom frigörs resurser som krävs för att bygga upp fortplantningsorganen inför...
Anne Sverdrup-Thygeson är professor i bevarandebiologi vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. I succéboken Insekternas planet, som har sålts till drygt 20 länder och nu översatts till svenska, skriver hon passionerat om dessa förunderliga småkryp som dominerar vår planet, både vad gäller mångfald och antal. Det finns 200 miljoner insekter per människa. Boken är fullmatad med fakta, men samtidigt mycket lättläst. Det beror till stor del på att författaren är en mästare på att förklara, gärna med hjälp av roliga liknelser. Ett exempel: Två bananflugor kan i teorin ge upphov till en...