Annons

Notiser av Jesper Nyström

Ett forskarteam med 20 deltagare från 13 institutioner världen över har sammanställt data över de temperaturer som rådde i världshavens översta 2000 meter år 2020. Den här sortens mätningar har utförts sedan 1950-talet och trenden är tydlig, temperaturerna ökar. Inte alltid från år till i år men varje nytt decennium har varit varmare än det föregående. År 2019 blev ett rekordår men 2020 blev ännu varmare. Enligt FN:s klimatpanel IPCC tar haven upp cirka 90 procent av det värmeöverskott som uppstår från våra utsläpp av växthusgaser. Det mildrar effekterna av den globala uppvärmningen. Men den...
Ingen vet exakt hur många massutdöenden som har ägt rum på vår jord. Forskarna har ganska bra koll på de fem största som har inträffat under de senaste 500 miljoner åren – och kanske befinner vi oss nu på randen till ett sjätte, orsakat av människans rovdrift på planeten. Utöver dessa stora massutdöenden har ett antal mindre ägt rum, vars antal varierar beroende på hur begreppet definieras. Forskare från New York university i USA har analyserat utdöenden hos landlevande fyrfotadjur och visat att det har skett åtminstone tio stycken under de senaste 290 miljoner åren. Dessa utdöenden är inte...
Den totala vikten av all infrastruktur på jorden – den så kallade antropogena massan – är nu uppe i 1,1 teraton (10 12 ton). Vid början av 1900-talet var den antropogena massan 35 gigaton (0,035 teraton) vilket motsvarar endast 3 procent av vikten av alla levande organismer, den totala biomassan på vår jord. Men sedan dess har den antropogena massan fördubblats ungefär vart 20:e år, medan den totala biomassan har minskat – den har halverats sedan människan började med jordbruk. I år (± 6 år) beräknas alltså den antropogena massan bli större än den totala biomassan på jorden. Lagt samman allt...
Åtminstone 150 miljoner ton plastskräp flyter runt i haven och varje år tillkommer ytterligare åtta miljoner ton. Kunskapen om varifrån plastskräpet kommer och vart det tar vägen är bristfällig. Oceanografiska modeller ger en del ledtrådar, men det finns behov av detaljerade data om enskilda plastföremåls rörelser i världshaven. Nu har ett forskarteam med medlemmar från USA, Bangladesh och England utvecklat en metod för sådan datainsamling. Pet-flaskor spårades med gps och satellitsändare Forskarna har stoppat in satellitbaserad spårningsutrustning i pet-flaskor och slängt dem i floden Ganges...
I mer än 20 år har biologen Johan Eklöf studerat fladdermöss. Det har gjort att han fått upp ögonen för det livsviktiga mörkret. Nu vill han göra människor ­medvetna om faran med ljusföroreningar och få fler att omfamna mörkret. 1 | Varför kallar du boken Mörkermanifestet ? – Jag vill helt enkelt slå ett slag för mörkret. Jag menar att vi ska kunna njuta av mörkret och inte vara rädda för det, och att vi måste bli medvetna om att det inte blir riktigt mörkt längre, att vi belyser bort den här aspekten av våra liv, att vi aldrig använder vårt mörkerseende. Och när man väl blivit medveten om...
Så mycket vägde alla återvunna förpackningar i Sverige 2019. Det utgör 70 procent av de 1,3 miljoner ton förpackningar som kom ut på marknaden. Glasförpackningar hade högst återvinningsgrad: 93 procent, följt av PET-flaskor, 84 procent, medan endast 49 procent av plastförpackningarna återvanns. Källa: SCB
Liljeväxten Fritillaria delavayi växer i ensliga bergstrakter i sydvästra Kina. Den anses kunna mildra förkylningar och har använts inom traditionell kinesisk läkekonst i 2000 år. Färgen på växtens blad kan variera från planta till planta. Vissa har gröna blad medan andra har gråa, som är förhållandevis svåra att urskilja mot en stenig bakgrund. Det skulle kunna fungera som ett skydd mot betande djur, men det är ont om växtätare i de här trakterna. Nu har ett forskarteam med deltagare från Kina och England visat att kamouflaget är riktat mot människan. Ju hårdare tryck från växtplockare –...
Trollpipistrel Pipistrellus nathusii är en fladdermus som förekommer sparsamt i vårt land. Den är en av de minsta arterna på våra breddgrader, en vuxen individ väger runt 10 gram. Gråsparven väger 20–40 gram, som en jämförelse. Arten flyttar till södra Europa på vintrarna. Tidskriften Mammalia rapporterar nu om en ovanligt lång flyttning. En hanne av trollpipistrell som ringmärktes i Estland 2015 hittades död i Norra Spanien 2017, en sträcka på åtminstone 220 mil fågelvägen. – Jag tror att det är rekord. Trollpipistrellen är den art i Europa som verkar flytta längst, säger Johan Eklöf, zoolog...
Forskare från Norge har simulerat klimatförändringar under perioden 1850–2500 med en klimatmodell som kallas ESCIMO . Forskarna undersökte två scenarier. I det första scenariot nådde växthusgaserna ett tak 2030 för att sedan minska till noll år 2100. Det gav en temperaturökning på tre grader och en havsnivåhöjning på tre meter år 2500. I det andra scenariot upphörde alla utsläpp av växthusgaser omedelbart (2020). Även i detta fall blev medeltemperaturen tre grader högre år 2500, medan havsnivån steg med 2,5 meter. Leder till en snöbollseffekt Orsakerna till de här dystra prognoserna är att...
Grunda avsnörda havsvikar, flador, är viktiga yngelkammare för abborre och gädda i norra Östersjön. I en ny studie publicerad i Estuarine, coastal and shelf science , visar forskare från Sverige och Finland att storspiggen har blivit ett problem i fladorna; ju flera spiggar desto färre yngel av abborre och gädda. Storspiggen lever till stor del i öppet hav men söker sig till kusten när den ska leka. – Landhöjningen är fortfarande ganska kraftig vid höga kusten och Kvarken, upp till en centimeter per år. Fladorna blir därför grundare med tiden så att folk inte kommer in med sina båtar. Därför...