Annons

Notiser av Jesper Nyström

Ett EU-bad är ett offentligt strandbad inom unionen vars vattenkvalitet undersöks med standardiserade metoder. Man mäter bland annat bakteriehalten i vattnet. Kvaliteten på vattnet bedöms på en skala i fyra steg. Inför årets säsong har 378 av landets 438 EU-bad fått högsta betyg och endast ett bad har underkänts. Den totala andelen bad med godkänt vatten är 94 procent i år. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns en interaktiv karta som visar vattenkvaliteten vid ett stort antal badplatser i landet. Kolla upp din favoritbadplats här .
Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har deltagit i en storskalig studie som handlar om aktivitetsmönstren hos växtätare och rovdjur i Afrika. Studien är baserad på bildmaterial från viltkameror utplacerade i 32 skyddade områden i Sydafrika. Den innefattar 29 arter av växtätare, från harar till elefanter – samt stora rovdjur som lejon, hyenor och leoparder. Analyser av bildmaterialet visar att de små växtätarna (<40 kg) och de allra största växtätarna (>700 kg) är som mest aktiva under dygnets svalare timmar – och så är även de stora rovdjuren. För dessa växtätare är värmen...
Enligt ett internationellt forskarteam med deltagare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har den ikoniska jättepandan fallit offer för reservatparadoxen. Enligt denna paradox kan hotade arter missgynnas av att man inrättar reservat för att skydda dem. Det beror på att reservaten inte kan tillgodose den hotade artens behov eftersom miljön har för låg kvalitet. Det kan i sin tur vara en följd av att reservaten placeras i områden med lågt ekonomiskt värde. Trots decennier av omfattande bevarandeinsatser så finns det bara 2 000 jättepandor kvar. Merparten av dem lever i bambuskogar på hög...
Anders Brodin är professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Han har skrivit flera artiklar för F&F. De handlar om smarta småfåglar och nu har han skrivit en hel bok om talgoxen, en av våra vanligaste småfåglar, som enligt Anders Brodin är riktigt smart. Under 1920-talet klurade talgoxar ut att man kan komma åt den feta mjölken i toppen av mjölkflaskor genom att picka hål på pappkapsylen. Beteendet har observerats i England och Sverige. Våra talgoxar har också lärt sig att knacka på fönster med näbben om maten är slut i fågelbordet. Och de knackar bara på när någon är hemma – de...
Så kallade supersvarta material absorberar upp till 99,99 procent av det infallande ljuset. Nya rön visar att det svarta skiktet på fjärilsvingar kan vara nästan lika bra på att fånga in ljus som de tillverkade materialen, men de är avsevärt tunnare och lättare. Därför kan de inspirera till nya material som kan användas i exempelvis optik och solceller. Källa: Nature
En korallklump består av en stor mängd små nässeldjur inneslutna i hårda skal. Det finns också alger i korallen. Det är algerna som ger färg åt koraller. Vid sjukdomen korallblekning stöts algerna bort eller dör, korallerna blir då vita. Eftersom algerna bidrar med näring från sin fotosyntes kan blekta koraller svälta ihjäl. Korallblekning blir allt vanligare i takt med att de pågående klimatförändringarna höjer temperaturen i haven och bidrar till att värmeböljorna blir allt kraftigare. Forskare från Australien har undersökt om det går att tvinga fram värmeanpassningar hos algerna som lever...
De svenska fiskemöjligheterna i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt sänktes väsentligt inför 2020 eftersom situationen för flera viktiga kommersiella bestånd är allvarlig. De är således tuffa tider för yrkesfiskarna och situationen förvärras ytterligare av coronakrisen, som medför att efterfrågan på färsk fisk minskar . Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de kommer göra en satsning på att minska antalet borttappade fiskeredskap, spökgarn, i svenska fiskevatten. Det kan ses som en stödåtgärd för yrkesfiskarna, de har lokalkännedom och kommer därför sannolikt få en central roll inom...
Ett amerikanskt forskarteam har detaljstuderat honungsbin som lever i Philadelphia, en stad med närmare två miljoner invånare. Forskarnas undersökningar visar att tidigt på våren samlar bina pollen från inhemska växter men ju längre säsongen fortskrider, desto mer beroende blir de av introducerade prydnadsväxter. En annan slutsats är att fleråriga växter är mer betydelsefulla än ett-och tvååriga växter. Forskarna har använt sig av avancerade bikupor som de placerade på tolv olika platser i Philadelphia. Bikuporna hade så kallade pollenfällor som tog regelbundna prover från det pollen som bina...
Det finns ungefär 2 400 arter av skorpioner och merparten av dem utsöndrar ett blåaktigt sken i UV-ljus, de fluorescerar. Fenomenet har varit känt i drygt 60 år men har varit svårt att förklara. En teori är att det fungerar som ett slags solskyddsmedel, skorpionerna omvandlar UV-strålning från solen till ofarlig strålning (blått ljus) och skyddar på sätt sitt dna från att skadas. De solkrämer vi använder fungerar på det här sättet. En annan teori är att ljusskenet används vid parningen. Ny förklaring till fluorescensen Tidigare har två fluorescerande ämnen utvunnits ur skorpioners skal. Nu...
Rödlistan över hotade arter ges ut av artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet och uppdateras vart femte år. F&F har nyligen skrivit om hur det går för däggdjuen . Också våra fåglar visar oroande röda siffror på den nya listan. En tredjedel av 245 fågelarter minskar så kraftigt att de klassas som hotade. Det är en ökning med 21 procent. Simänderna är en hårt drabbad grupp. Årta och stjärtand är rödlistade sedan tidigare, men nu tillkommer kricka och bläsand. De är klassade som sårbara (kategori VU) eftersom deras bestånd minskat kraftigt, av oklara skäl. Inom gruppen dykänder...