Annons

Notiser av Jesper Nyström

När polisen undersöker en mordplats använder de ett speciellt ”kit” som gör det lättare att samla in och förvara dna som kan bli bevismaterial i den kommande utredningen. Forskare vid Pretorias universitetet i Sydafrika har utvecklat liknande kit som används för att minska tjuvjakten på noshörningar. Ett av forskarnas kit används på själva brottsplatsen medan ett annat kit används för att utvinna dna ur exempelvis betar som beslagtagits på den illegala marknaden. Därtill finns en databas med dna från levande och tjuvjagade noshörningar, samt från bevismaterial som knivar och andra blodstänkta...
Koraller är fastsittande nässeldjur som lever i stora kolonier, omslutna av skyddande skal. Det bor även alger innanför skalen – de har fotosyntes och lever i symbios med nässeldjuren. Algerna är huvudorsaken till att koraller är så färggranna. Kraftiga och ihållande temperaturökningar i havsvattnet kan döda algerna. Om det sker tappar korallerna färgerna. Det kallas korallblekning och om fenomenet pågår för länge så dör korallerna av näringsbrist. Fram till 1980-talet var allvarliga fall av korallblekning ett nästan okänt fenomen. Då gick det 25–30 år mellan tillfällena. Numera inträffar de...
Med hjälp av ett utfodringsförsök med grisar har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur pass näringsrika syrsor är. Tre grupper griskultingar ingick i försöket, varav en fick äta mat bestående av majs, ris och fiskmjöl. De andra två grupperna fick torkade och malda syrsor i stället för fisk i maten. Den ena gruppen fick hela malda syrsor, medan den andra fick skalade och malda syrsor i maten. Syrsorna var av arten Teleogryllus testaceus som finns i Kambodja, där försöket utfördes. – Huvudsyftet var att utvärdera syrsor som ett potentiellt livsmedel för människor, med grisen...
Äkta hibernering innebär att ett djur tillbringar vintern i dvala med kraftigt sänkt kroppstemperatur och med ämnesomsättningen på sparlåga. Igelkott och hasselmus är exempel på svenska däggdjur som har den här förmågan. Forskare har länge grubblat över mekanismerna som styr däggdjurens hibernering. Däggdjur är ju jämnvarma och kompenserar automatiskt för fallande temperaturer genom att öka kroppens förbränning. Den här processen måste alltså åsidosättas om hiberneringen ska kunna ske, frågan är hur? Amerikanska forskare verkar ha hittat svaret på frågan. De har visat att två arter av...
Det finns närmare 800 000 hundar och ungefär 1,1 miljoner tamkatter i vårt land. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en sammanställning av dessa husdjurs ekonomiska betydelse. Forskarnas sammanställning visar att djurmat, utrustning, sjukvård, försäkring, inackordering och omvårdnad samt kurs- och tävlingsverksamhet omsatte cirka 16 miljarder kronor år 2015. De poster som omsätter störst belopp är sjukvård samt inackordering och omvårdnad (exempelvis hunddagis och hund-och kattpensionat). Forskarnas har även beräknat den samhällsekonomiska betydelsen av våra hundar och katter...
Ett europeiskt forskarlag, med deltagare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, har för första gången undersökt fritidsfiskets omfattning och påverkan på fiskbestånden i hela Europa. Studien gäller enbart havsfiske – insjöfiske ingår alltså inte. Enligt forskarnas beräkningar fritidsfiskar 8,7 miljoner människor i Europas hav, varav 5,9 miljoner i Atlantregionen (Atlanten + Östersjön) och 2,8 miljoner i Medelhavsregionen (Medelhavet + Svarta havet). Fritidsfiskarna utgör 1,6 procent av Europas hela befolkning. Av länderna i Atlantregionen är det Norge som har flest fritidsfiskare,...
Den lagliga, globala handeln med vilda fåglar omfattade 1.3 miljoner djur per år under perioden 1995-2005. Ett litet antal europeiska länder, bland annat Belgien och Italien, stod för merparten av importen. Tättingar från tropiska Afrika samt papegojor var de vanligaste sorterna. År 2005 förbjöds importen av vilda fåglar inom EU. Förhoppningen var att detta skulle minska spridningen av fågelinfluensan som har medfört att mer än 50 miljoner höns har behövts slaktats, och som även smittar människor. Importförbudet inom EU minskade den globala fågelhandeln med 90 procent. Det visar en ny studie...
Stadsmiljön har många mörka ytor som absorberar stora mängder solvärme. Dessutom genererar byggnader, trafik och människor spillvärme. Det är några av orsakerna till att genomsnittstemperaturen i städer kan vara avsevärt högre än på landsbygden. Ett internationellt forskarlag har nu visat att det varma stadsklimatet gynnar trädens tillväxt. Forskarna har mätt stammarnas omkrets och årsringarnas bredd hos olika trädarter i tio storstäder, bland annat Berlin, Houston, Brisbane och Kapstaden. Forskarna valde ut en art som var vanlig i en viss stad och började med att mäta träd i centrum. Sedan...
Det finns gott om djur som äter bambuskott, men förutom jättepandan är den stora bambulemuren det enda däggdjuret som kan äta bambustammar. Det är dock nödproviant som lemuren tar till under torrperioder, då det inte finns några näringsrika skott att äta. Den stora bambulemuren klarar att äta bambustammar – men den behöver även näringsrikare bambuskott. Bild: Jukka Jernvall Den stora bambulemuren är akut hotad och artens utbredning på Madagaskar har krympt avsevärt i modern tid. Ett internationellt forskarlag har nu visat att artens nuvarande utbredning sammanfaller med de områden på...
I Storbritannien är det tradition sedan åtminstone 100 år tillbaka att mata småfåglar. Drygt hälften av alla hushåll har någon form av fågelbord eller foderautomater i trädgården eller på bakgården. I Nederländerna är fågelmatning inte alls lika populärt. Nu har ett forskarlag med deltagare från båda länderna utnyttjat denna skillnad för att undersöka om fågelmatningen påverkar talgoxarnas evolution. En tydlig skillnad är att talgoxarna i Storbritannien har längre näbbar än sina artfränder i Nederländerna. Forskarna har analyserat fåglarnas arvsmassa och upptäckt att de brittiska talgoxarna...