Annons

Notiser av Jesper Nyström

Från skygg djungelhöna till människans trogna följeslagare – och till slut massproducerad slaktkyckling. Per Jensen är professor i etologi vid Linköpings universitet. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om djurs beteenden. Nu har han skrivit en bok om djur som ligger honom extra varmt om hjärtat: Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns . Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera Per Jensen har ett hönshus i trädgården och han väver elegant in...
Siljansringen är Europas största meteoritkrater. Den har en diameter på över 50 kilometer och bildades för 380 miljoner år sedan. Det är känt sedan länge att det finns naturgas, metan, i dess berggrund, men gasens ursprung har varit svår att fastställa. Metan är en kraftig växthusgas som kan bildas när mikroorganismer bryter ner biologiskt material i en syrefri miljö, exempelvis våtmark. Men att förklara har metangasen i Siljans berggrund uppstod är en utmaning. En teori är att gasen har bildats på kemisk väg i jordens inre. Men nu har ett forskarteam under ledning av svenska forskare stärkt...
Mammutarna brukar ses som istidens ikondjur. Men faktum är att de – i likhet med de övriga elefantdjuren , härstammar från Afrika. Därifrån vandrade de norrut och gav upphov till nya arter i Europa, Asien och Nordamerika. Nu har ett internationellt forskarteam lett av svenska forskare lyckats analyserat dna från tre mammutar som hittats i Sibiren, varav två beräknas ha levt för mer än en miljon år sedan. Det är ett nytt rekord för analys av uråldrigt dna, det äldsta dna:t fram till nu kommer från en häst som levde för cirka 700 000 år sedan. En ny sorts mammut Analyserna bjuder på en rad...
Den nyupptäckta kameleonten , som har döpts till Brookesia nana, lever i en bergsskog i norra Madagaskar. Honan är cirka 30 millimeter lång från nos till svansspets medan hannen endast är drygt 20 millimeter lång. Men hannens könsorgan är förhållandevis stort, dess längd motsvarar nästan en femtedel av kroppslängden. Det är troligtvis en anpassning som krävs för att hannen ska kunna para sig med honan – som ju är avsevärt större än hannen. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år...
Organisationen Air miners är en plattform för forskare och företag som arbetar med CCS-teknik (carbon, capture and storage) det vill säga, de utvecklar system för att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären. Organisationen höll nyligen en digital konferens med närmare 200 deltagare. I en artikel i International journal of environmental studies presenterar en av organisatörerna en redogörelse för miljövinsterna som följde av att hålla konferensen online. – Vi ville att detta skulle bli världens första koldioxidnegativa konferens. Jag tog på mig ansvaret att beräkna hur stora utsläpp...
Metan är en kraftfull växthusgas som har hamnat i skuggan av den mer välkända klimatboven koldioxid. Metan beräknas ha en klimatpåverkan som är ungefär 100 gånger kraftigare än koldioxidens. Skillnaden minskar dock om man väger in de två gasernas förväntade livslängd. Metan bryts ned efter ungefär tio år medan koldioxid blir kvar i atmosfären i hundratals år. Enligt FN:s klimatpanel IPCC medför detta att metan har en klimateffekt som är cirka 30 gånger kraftigare än koldioxiden, sett över hundra år. Men det finns forskare som menar att skillnaderna är avsevärt mindre än så (...
Människan är en typisk allätare. Vi kan inte leva av enbart kött utan behöver också fett och kolhydrater för att täcka vårt energibehov. Vargen däremot, är en utpräglad köttätare som kan livnära sig på enbart kött månader i sträck. Enligt en ny teori från finska forskare utgör den skillnaden grunden till domesticeringen, som gav oss hunden. Både vargar och istidsmänniskor var storviltjägare och konkurrerade om samma villebråd. Därför har det varit svårt att förstå varför dessa människor beslutade sig för att tämja vargen, de borde snarare försökt att utrota den. Vintern var en svår period för...
Varje år dör 700 000 människor av antibiotikaresistenta bakterier. Enligt vissa prognoser kan siffran ha ökat till 10 miljoner år 2050. Boken Bakteriekriget , av den norske författaren och journalisten Erik Martiniussen, är en 400 sidor lång redogörelse för alla de problem som bakterier orsakar, framför allt de antibiotikaresistenta varianterna. Författaren besöker forskare som försöker utveckla nya antibiotika och nya behandlingsformer. Vi får också möta personer som lever med resistenta bakterier i kroppen. De möts av misstro, okunskap, rädsla och utanförskap. Erik Martiniussen besöker...
Ett forskarteam med 20 deltagare från 13 institutioner världen över har sammanställt data över de temperaturer som rådde i världshavens översta 2000 meter år 2020. Den här sortens mätningar har utförts sedan 1950-talet och trenden är tydlig, temperaturerna ökar. Inte alltid från år till i år men varje nytt decennium har varit varmare än det föregående. År 2019 blev ett rekordår men 2020 blev ännu varmare. Enligt FN:s klimatpanel IPCC tar haven upp cirka 90 procent av det värmeöverskott som uppstår från våra utsläpp av växthusgaser. Det mildrar effekterna av den globala uppvärmningen. Men den...
Ingen vet exakt hur många massutdöenden som har ägt rum på vår jord. Forskarna har ganska bra koll på de fem största som har inträffat under de senaste 500 miljoner åren – och kanske befinner vi oss nu på randen till ett sjätte, orsakat av människans rovdrift på planeten. Utöver dessa stora massutdöenden har ett antal mindre ägt rum, vars antal varierar beroende på hur begreppet definieras. Forskare från New York university i USA har analyserat utdöenden hos landlevande fyrfotadjur och visat att det har skett åtminstone tio stycken under de senaste 290 miljoner åren. Dessa utdöenden är inte...