Annons

Notiser av Oliver Reuter

Forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har utvecklat en app för smarta telefoner som visar var och när strömavbrott inträffar i Sverige, Norge och Finland. Tekniken bygger på information från så kallade phasor measurements units (PMU:er) som är utplacerade i det nordiska elnätet för att samla in data om bland annat den elektriska frekvensen. Appen befinner sig än så länge i en prototypfas, men förhoppningen är att de framöver ska kunna användas av vem som helst som vill ha en detaljerad bild av elnätets hälsa. – Det som återstår är att installera fler PMU:er som samlar in data,...
När byggmaterialet betong utsätts för salt och is, bildas efterhand hålrum i strukturen. Dessa hålrum kan fyllas med vatten, vilket i värsta fall får betongen att ge vika. Men nu har den sydkoreanska forskaren Chan-Moon Chung vid Yonsei university i Sydkorea kommit på ett sätt att fixa sprickorna med hjälp av ett ämne som bildar en vattentät skyddande polymer när det utsätts för solljus. Ämnet förpackas i pyttesmå kapslar, tillverkade av urinämne och formaldehyd, vilka sprayas på betongen. När sprickor bildas i betongen, öppnas kapslarna och släpper ut sin skyddande blandning. Behandlingen...
Att skada sig själv genom att skära, bränna eller slå sig, är ett beteende hos ungdomar som uppmärksammats allt mer under de senaste två decennierna. Beteendet har ansetts hänga samman med svår psykisk ohälsa. – Men vi har delvis fått omvärdera bilden. Många unga har inte en allvarlig psykisk problematik. Självskade­beteendet verkar vara något som man provar en eller ett par gånger, men inte fortsätter med, säger Jonas Bjärehed, psykolog och lektor i klinisk psykologi vid Lunds universitet. I sin forskning har han frågat ut drygt 1 000 högstadieelever vid två tillfällen. Omkring 40 procent av...
Från att länge ha betraktats som en lyxvara har den svenska sockerkonsumtionen ökat dramatiskt under 1900-talet. Konsekvenserna är odelat negativa. Demens, diabetes, cancer, hjärtinfarkt och fetma – allt kan kopplas till förhöjda blodsockervärden. Det är slutsatsen i vetenskapsjournalisten Ann Fernholms nya bok. Utifrån de senaste forskarrönen lämnar hon sitt bidrag till den pågående dietdebatten. Det mättade fettet har länge pekats ut som den största hälsoboven, men hon menar att vi snarare ska undvika socker och snabba kolhydrater. Äta mindre godis och vitt bröd till förmån för fet fisk,...
I den nya tävlingen – Forskar Grand Prix – ska forskare från hela riket presentera sitt arbete. Var och en får bara tre minuter på sig. Segraren i Uppsala universitets deltävling heter Stina Weststrand och är doktorand i systematisk biologi. – Det var så klart jätte-roligt att vinna, jag gillar att undervisa och presentera min forskning. Hon är biolog och har länge varit intresserad av växter; direkt efter examen började hon forska om mosslumrar. De är ett eget växtsläkte med omkring 700 arter som sprider sig med sporer, på samma sätt som mossor och ormbunkar. – Jag vill förstå hur dessa...
1941 var den schweiziska ingenjören George de Mestral ute på en jakttur i Alperna. Under färden upptäckte han att frön från en kardborreväxt hade fastnat på hans kläder, och han blev nyfiken på hur det hela gick till. Med ett mikroskop såg han att fröna hade små hakar som fastnade i öglor på kläderna. Den kunskapen använde han sig sedan av för att utveckla det första kardborrebandet. Tekniken kallas för biomimetik – att lösa problem och skapa nya produkter genom att studera och härma processer i naturen. Uttrycket myntades på 1950-talet av den amerikanska uppfinnaren Otto Schmitt, men har...
En seglivad myt och mediebild menar att kvinnor är bättre än män på att göra flera saker samtidigt. Timo Mäntylä, professor i kognitiv psykologi vid Stockholms universitet, har undersökt tesen för att ta reda på sanningshalten. – Sammantaget visar min forskning att könsskillnaderna är små. Men under vissa förutsättningar, som vid snäv deadline, kan män vara bättre än kvinnor. I studien fick 160 kvinnor och män, 20–43 år gamla, genomföra olika uppgifter som handlade om att göra flera uppgifter samtidigt, så kallad multitasking. Bland annat skulle de hålla reda på tiden hos tre klockliknande...
Ett internationellt forskarteam har upptäckt att personer som överlever längre tid med den obotliga förlamningssjukdomen ALS (amyotrofisk lateral skleros)bär på särskilda mutationer i sin arvsmassa som leder till lägre halter av proteinet EphA4. Mutationerna saknas hos de patienter som överlever kortare tid. Lägre halter av proteinet bromsar förlusten av nervceller i hjärnan och ryggmärgen – orsaken till den plågsamma sjukdomen som drabbar omkring 200 svenskar varje år. Upptäckten ger nya möjligheter att utveckla bromsmediciner mot ALS. Forskare vid Umeå universitet har bidragit till studien...
Sparta har upplevt lite av en nyrenässans på senare år, kanske främst i samband med den bombastiska filmen 300. Den skildrar slaget vid Thermopyle 480 f.Kr., där några få spartaner höll ut i flera dagar mot en månghövdad persisk armé. Slaget gav upphov till den långlivade mytbildningen om spartanerna som militärt hårt drillade och lojala intill döden. Myten behandlas i boken, och den verkar faktiskt stämma rätt väl med den bild som forskningen ger. Via utbildningssystemet agoge blev spartanerna redan från unga år utsatta för hård träning. Invånarna levde dessutom tämligen ”spartanskt” – då...
Likt en berättelse rör sig floden från källan till utloppet, med goda möjligheter till stickspår och biflöden längs vägen. Detta har poeten och essäisten Nina Burton tagit fasta på i sin nya bok, där läsaren i ord och bild guidas längs de tre europeiska flödena Rhône, Rhen och Themsen. Fragment från forntiden varvas med författarens egen släkthistoria och allehanda kuriosa. Fanns det något guld i Rhen, som Nibelungensagan säger, och hur hälsosamt är egentligen vattnet vid kurorten Évian? Tonen i boken är sökande och präglad av en jakt på det som formar kontinenter och historien. Vid färdens...