Annons

Notiser av Valentina Chapovalova

Det finns en sagosamling i två band med 800 sidor i varje. Varje bokpärm är 10 gånger så tjock som ett blad i boken. I varje bok satte man ett bokmärke. Om böckerna ställs intill varann på hyllan, i rätt ordning, kommer avståndet mellan bokmärkena att vara en tredjedel så stort som böckernas sammanlagda tjocklek. Var ligger bokmärket i den andra boken om det i första boken ligger mellan sidorna 100 och 101? Facit här