Annons

Notiser av Anna Davour

En stor internationell forskargrupp har gjort en precisionsmätning på partiklar, med en ny metod som grundar sig på teoretiskt arbete av fysiker vid Uppsala universitet. Mätningen visar att metoden är fungerar för att leta efter en av de mekanismer som skulle kunna skapa obalans mellan partiklar och antipartiklar. Vanligtvis bildas och förintas materia och antimateria i lika stora mängder, men det saknas en förklaring till hur det kommer sig att vår värld innehåller materia och inte motsvarande mängd antimateria. Forskarna använder en kinesisk acceleratoranläggning, där elektroner kolliderar...
Under april återupptog nätverket Ligo - Virgo sitt sökande efter gravitationsvågor från enorma kollisioner i universum , efter en uppgradering av instrumenten. Efter bara några veckor fångade de något extra intressant: en signal som passar in på vad forskare förväntar sig att se när ett svart hål slukar en kompakt neutronstjärna. Nu hoppas forskarna att en noggrannare analys ska bekräfta att det faktiskt är en händelse med både ett svart hål och en neutronstjärna som de har fångat. Det skulle då vara en typ av kollision de inte har sett tidigare. De gravitationsvågor som fångats i Ligo och...
Nyfiken läkare Den italienske läkaren Santorio Santorio (1561–1636) var tidigt ute med att göra experimentella studier inom medicin. Han tillverkade många sorters instrument, bland annat en termometer. Hängande vågstol Allra mest känd är Santorio för de studier han gjorde på sig själv med hjälp av en speciell vågstol. Stolen var upphängd i en dold balansmekanism i hans matsal. Santorio i sin vågstol. Bild: Oxford Science Archive. Santorio Santorios studier blev inledningen till forskning om ämnesomsättning. Titelsidan från en av de många utgåvorna av Santorios bok. Illustration av den enkla...
Det brittiska myntverket, Royal Mint, släpper ett 50-pencemynt till minne av fysikern Stephen Hawking och hans arbete. Bilden ska föra tankarna till ett svart hål. Där finns också Bekenstein-Hawking-ekvationen, som beskriver hur entropin (ett mått på oordningen) hos ett svart hål beror av dess area. Arean hos ett svart hål bestäms av ”händelsehorisonten”, gränsen där inget längre kan komma ut igen, inte ens ljus.
Med hjälp av ett nytt flygburet system har Nasa fotograferat stötvågorna kring två överljudsplan som flyger i formation. Tryckvariationerna i luften runt planen har gjorts tydligare med hjälp av färgläggning i efterhand. Ett av målen med att undersöka stötvågorna är att bygga flygplan som ger en tystare ljudbang, för att undvika störningar på marken.
År 48 f.Kr. observerade kinesiska astronomer en ny stjärna i det vi kallar för stjärnbilden Skytten – en tillfällig lysande punkt som sedan bleknade bort igen. Nu har astronomer i en europeisk forskargrupp hittat resterna av en nova , som skulle kunna vara just den som kineserna dokumenterade då för mer än 2000 år sedan. En nova är en hastigt uppblossande stjärna, som under några veckor eller månader lyser kring tio gånger starkare än annars. Det händer i ett dubbelstjärnesystem, när en vit dvärgstjärna drar åt sig materia från sin grannstjärna tills det har bildats ett skikt på ytan som är...
Pontus Strimling leder tillsammans med Kimmo Eriksson en forskargrupp på Institutet för framtidsstudier som använder matematiska modeller för att undersöka hur och varför normer förändras i samhället. I en artikel nyligen lyfter de till exempel fram en övergång som sker just nu, från normen att hosta i handen till att hosta i armvecket i stället. En sådan övergång kan drivas av att de som tycker att det är äckligt att hosta i handen har en kraftig reaktion mot dem som gör så – och som därför uppfattas som möjliga smittspridare. Det finns däremot inget engagemang åt andra hållet, för att hosta...
För artonde gången ordnade Forskning & Framsteg en kunskapskryssning med föreläsningar av spännande forskare. Denna gång var resan helt fullbokad. Tack till alla som var med! Nästa kryssning blir 18-19 september . Här har vi nu samlat beskrivningarna av de olika föreläsningarna och länkar till några artiklar ur tidigare nummer Forskning & Framsteg som berör samma ämnen. Tänk om månen inte fanns! ( Marie Rådbo ) Är månen viktig? Har den varit nödvändig för livet och dess utveckling på jorden? Och för vetenskapen? För att inte tala om betydelsen av ett närbeläget resmål i rymden. Hur...
Forskare planerar att skicka i väg en rymdsond som ska färdas längre ut i rymden än någon tidigare. Stas Barabash, föreståndare vid Institutet för rymdfysik, vill ha svenska instrument med ombord. Sonden ska ta sig utanför det område som domineras av solen – heliosfären – som sträcker sig ungefär tre gånger så långt bort som Plutos bana. Utanför denna gräns ska sonden kunna studera de partiklar och de elektriska och magnetiska fält som utgör det så kallade interstellära mediet. Den skulle också kunna titta tillbaka på jorden. – Vi vet inte hur vår egen miljö i rymden ser ut på avstånd, säger...
Inom 50 år riskerar 40 procent av alla insektsarter att dö ut. Den varningen kommer från forskare som har sammanställt drygt 70 internationella insektsstudier. Resultatet är publicerat i tidskriften Biological Conservation . Det allvarligaste hotet är att insekternas livsmiljö förändras. Framför allt är det nischade insekter med ett mycket specialiserat levnadssätt som drabbas, exempelvis vissa steklar, där humlor och bin ingår. Andra hot är i tur och ordning gifter, biologiska faktorer som parasiter och – särskilt i varmare områden – klimatförändringar. Några svagheter i sammanställningen är...