Annons

Notiser av Anna Liljemalm

På sommaren är det 2 grader kallare i skogen än vid närmaste väderstation. På vintern är det tvärtom. Men nu riskerar klimatförändringar att rubba trädens temperaturreglerande roll.
Att utrota hungern är ett av FN:s viktigaste mål. Ändå går utvecklingen åt fel håll – den globala hungern ökar . Med klimatförändringarna väntas dessutom en stor del av dagens jordbruksmarker bli obrukbara på grund av exempelvis torka, översvämningar, extremväder och saltvattenintrång. Tillgången på ris, majs, soja, sockerrör och kaffe kommer att minska i framtiden, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. Att bruka jordarna ännu hårdare är inte nödvändigtvis ett alternativ. Redan i dag har intensivt jordbruk fått negativa konsekvenser för miljön. Många jordar har utarmats...
Få blommor har varit så tätt förknippade med en viss högtid som midsommarblomster . De violetta eller rosaaktiga blommorna slår ut precis lagom till midsommar. Eller? Faktum är att midsommarblomster i vissa delar av landet ofta blommar redan i maj. I takt med att klimatet har blivit varmare är det numera allmänt känt att blomningstiderna har förändrats. Både vårblomning och lövsprickning sker allt tidigare på säsongen. En stor del av den informationen baseras dock på ett mindre antal arter och från ett begränsat antal platser. Alistair Auffret är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet,...
År 2010 gjorde forskare vid Lunds universitet en oväntad upptäckt. Dubbelbeckasinen kan flyga hela vägen från Jämtland till Nigeria i ett svep utan att landa en endaste gång. Resan tar tre dygn eller rentav tre och ett halvt. Nu slår fågeln forskarvärlden med häpnad – ännu en gång. I en ny studie har forskare vid Lunds universitet undersökt 14 dubbelbeckasiner när de flyttar från svenska fjällen till varmare breddgrader runt ekvatorn. En av dubbelbeckasinerna flög som mest på 8 700 meters höjd. Det är nästan lika högt som Mount Everest och ingen annan flyttfågel har någonsin flugit så högt...
Att hitta nya arter i Skåne är förhållandevis ovanligt. Landlevande arter kan spridas hit naturligt från Danmark, men i många fall fungerar Öresund som en barriär. Stenmården, som är besläktad med den svenska skogsmården, har troligen liftat hit över Öresundsbron med en lastbil. Experternas teori är att en dräktig stenmårdshona har krupit in i lastbilens underrede och hoppat av i skånska Bromölla under en fikapaus där den blivit kvar och sedan fött sina ungar. Hittills har sammanlagt elva bekräftade fynd av stenmård gjorts i Sverige, samtliga i nordöstra Skåne. I ett examensarbete från...
Skarven är anpassad för att jaga fisk vid kusten. Fågeln kan dyka 20–30 meter ner under ytan för att hämta sitt byte, men den kan också jaga på betydligt grundare vatten. I Danmark har skarven de senaste tio åren spridit sig från kusten till sjöar och andra vattendrag. Särskilt vintertid letar den föda där. I en ny studie har forskare från Danmarks tekniska universitet monterat kameror över små, grunda och snabbt strömmande vattendrag. Det visade sig att skarven åt mellan 50 och 98 procent av alla lax- och öringyngel. Studierna avslutas först 2023, men de preliminära resultaten beskrivs som...
Den som har testat att odla dill hemma i köksfönstret har säkert upptäckt att den smakar mindre än dill som växer utomhus. Samma problem drabbar växthusodlare. Dill odlad i växthus blir helt enkelt inte lika god. I en ny studie publicerad i tidskriften Food Chemistry har ett forskarlag vid Örebro universitet undersökt vad som händer inuti dillen. Det visade sig att solens osynliga strålar har en nyckelroll. Växthus stänger automatiskt ute UV-ljus, men forskarna testade att tillsätta extra UV-ljus. När den specialodlade dillen blindtestades mot dill från mataffärer och helt vanliga...
Sperma är temperaturkänsligt. Att värme skadar spermans dna har forskare vetat länge. Ändå har detta oftast inte beaktats i relation till klimatförändringarna. När forskare har undersökt hur arter kommer att klara sig i allt en varmare värld har beräkningarna nästan uteslutande baserats på temperaturen där arter inte längre kan överleva. Ett internationellt forskarlag har i stället tittat närmare på temperaturen där arter inte längre kan föröka sig. Hälften blev sterila I en ny studie har forskarae studerat 43 olika arter av bananfluga. Bananflugorna utsattes för en fyra timmar lång...
Med hjälp av en specialdesignad datalogg har forskare för första gången kunnat följa trastsångaren i detalj när den flyttar till och från Sverige under vår och höst. Normalt flyger trastsångaren om nätterna, men när fåglarna gör långflygningar över Medelhavet och Saharaöknen står det nu klart att de flyger även på dagtid för att slippa landa på otillgängliga platser. Mest förvånade blev forskarna över höjden. Sissel Sjöberg Tidigare har man sett att småfåglarna flyger kring 2 000 meters höjd, och lite högre när de passerar just hav och öknar. Men de små trastsångarna flög på uppemot 6 400...
Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller mindre. Men vad händer om länderna misslyckas med sina mål? Daniel Gilford Ett forskarlag vid Rutgers university i USA har studerat vad klimatförändringarna kan få för konsekvenser för Antarktis smältande glaciärer. Vid 3 graders global uppvärmning beräknas en höjning av den globala genomsnittliga havsnivån med så mycket som en halv centimeter per år. Det framgår av en ny studie som är publicerad i Nature . – Vår studie visar att en kollaps av isen i Västantarktis kan börja så snart som 2060. Det skulle...