Annons

Notiser av Marie Alpman

Snart kan befolkningen i vissa områden i Kenya som saknar internet koppla upp sig via ballonger som svävar på 20 kilometers höjd. Internetsignalerna skickas från speciella markstationer, fördelas mellan ballongerna och sprids till användarnas mobiler. Den solcellsdrivna tekniken är utvecklad avGoogles moderbolag Alphabet och Kenya blir det första landet som testar ballong-internet i större skala. Ballongen behåller rätt position genom att styra i höjdled och utnyttja olika luftströmmar.
AI Sustainability Center är namnet på en nybildad organisation som ska samla forskare, företag och myndigheter för att utveckla ansvarsfull artificiell intelligens, AI. Bakom initiativet står Anna Felländer, som arbetar med frågor om samhällets digitalisering på Kungliga tekniska högskolan. 1 | Varför behöver vi prata om ansvarsfull AI? – Utvecklingen inom AI går väldigt snabbt och varken politiker eller regelverk hinner med. Det behövs ramverk som både forskare och företag kan luta sig mot för att undvika de etiska fallgropar som annars är lätta att hamna i. 2 | Vilka är dessa fallgropar? –...
Vad händer i kropp och själ vid prostatabesvär? Kring detta kretsar antologin Prostatan – det ständiga gisslet? som bygger på två forskningsprojekt ledda av Ericka Johnson, professor vid tema genus på Linköpings universitet. 1 | Vem riktar sig boken till? – Under de sex år som våra forskningsprojekt om prostatan pågått har vi träffat väldigt många män som haft massor av frågor. Boken vänder sig till dem och alla andra som drabbas av prostataproblem, deras anhöriga, men också till läkare och annan vårdpersonal. Med prostatan som utgångspunkt vill vi diskutera och bredda synen på mannen och...
Det är omöjligt att se, men inuti den lilla glasbiten som Jacinto Sá håller mellan fingrarna finns en solcell. – Att den kan göras helt transparent är bara en av fördelarna, säger han. Jacinto Sá är forskare i fysikalisk kemi på Uppsala universitet och har ägnat de senaste åren åt att utveckla en helt ny typ av solcell, som bygger på nanopartiklar av metall, så kallade plasmoner. Resultaten har väckt stor uppmärksamhet i forskar-världen. Som första grupp har han och hans samarbetspartners kunnat visa hur plasmoner bildar så kallade elektron-hålpar – en förutsättning för att kunna alstra...
– Vare sig britterna lämnar EU med eller utan avtal så kommer det att få konsekvenser för svensk forskning. Det säger Dan Andrée, chef för innovationsmyndigheten Vinnovas kontor i Bryssel. På uppdrag av regeringen följer Vinnova och Vetenskapsrådet hur Brexit påverkar forskningen. Storbritannien är efter Tyskland det land som Sverige har flest samarbeten med i EU:s ramprogram för forskning. Inom medicin och hälsa är Storbritannien Sveriges viktigaste partner liksom inom flygforskningen. Det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020, har en total budget på motsvarande 800 miljarder kronor och...
Jenga är ett spel som går ut på att bygga ett så högt torn som möjligt med klossar. Från början är de staplade i lager om tre, vinkelrätt mot varandra. För spelarna gäller det att hitta de klossar som kan flyttas upp till toppen utan att tornet rasar. Det kräver både fingerfärdighet och känsla för fysikens lagar. Ett grupp forskare vid amerikanska Massachusetts Institute of Technology, MIT, har nu tränat upp en robot för att spela spelet. Resultatet presenteras i Science Robotics . Roboten är utrustad med kamera och griparmar med kraftgivare som känner av motståndet när roboten försöker...
Under den pågående stora teknikmässan CES i Las Vegas passade IBM på att visa upp kvantdatorn ”Q System One” som företaget påstår är den första i världen som fungerar utanför forskningslabbet. Därmed är den också ett viktigt steg mot en kommersiell kvantdator, enligt företaget. Den nya kvantdatorn har en processor med 20 så kallade kvantbitar eller ”qubits” som är kvantdatorns motsvarighet till den klassiska datorns ettor och nollor. Senare i år ska den öppnas för utomstående företag och forskare som ska kunna köra program på kvantdatorn via internet. – Att den möjligheten finns är viktigt...
Robotar är bra på repetitiva arbetsuppgifter, men när det krävs fingerfärdighet står de sig slätt jämfört med oss människor. Att återskapa precisionen i den mänskliga handen är en mycket svår utmaning inom robotforskningen. Vid University of Cambridge har forskare tagit ett första steg mot att utveckla en robothand med ben och leder likt ett skelett. Handen är utskriven i en 3D-skrivare och har en enkel motorik med en enda motor i handleden. För att testa handen har forskarna lärt den att spela enkla melodier på ett piano. Det är i och för sig inte första gången en robot spelar piano, men...
Personer med diabetes behöver ha koll på sitt blodsocker. Tidigare har enda sättet varit att ta blodprov genom att sticka sig i fingret flera gånger dagligen. De senaste åren har det blivit vanligare med blocksockermätare som sitter fast i huden och kan läsas av kontinuerligt till exempel med hjälp av mobilen. Dessa mätare kräver dock att en nål sticks in i huden där de suger upp hudvätska för att läsa av blocksockernivån, en process som kan göra ont. Forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm har utvecklat en lösning i form av en minimal blodsockermätare som kan föras in i det...
Vid framtida tandläkarbesök kan hålet komma att lagas med ett nytt svenskt tandfyllningsmaterial. Det är en form av tvåkomponentslim som härdas med ljus. Tack vare ny kemi som ökar antalet tvärbindningar är det både starkare och binder hårdare än de akrylatkompositer som tandläkare använder i dag. Det nya limmet ska kunna användas för både benbrott och tandlagningar. En annan tanke är att forma det till olika typer av implantat. – Trots att materialet ännu inte är optimerat har vi redan 160 procent bättre fixering vid tandytan, säger Michael Malkoch, professor i fiber- och polymerteknologi...