Annons

Notiser av Marie Alpman

Från en ballong 20 kilometer upp i stratosfären planerar forskare vid Harvard university i USA att sprida små mängder av kalciumkarbonat. Målet är att studera hur partiklarna beter sig och deras förmåga att reflektera solljus. Det blir det första fysiska experimentet på den höjden för att undersöka möjligheterna att begränsa solinstrålningen och därmed uppvärmningen av jorden, ett forskningsområde som brukar kallas solar geoengineering . Tekniken är kontroversiell, något som projektledaren Frank Keutsch, professor i atmosfärskemi, är väl medveten om. Att sprida partiklar i stratosfären kan...
Om sex år ska det bli möjligt att göra korta inrikesflygningar med ett svenskutvecklat elplan. Flygplanet, med plats för 19 passagerare, utvecklas av det nystartade företaget Heart Aerospace, som är grundat av Chalmersforskaren Anders Forslund. Fyra eldrivna propellrar driver planet och batterierna ska räcka till en flygsträcka på 400 kilometer. Av säkerhetsskäl kommer även en bränsledriven generator att finnas ombord. – Det är också för att klara lagkraven, säger Anders Forslund. Idéerna till planet fick han under arbetet med projektet ”Elektrisk lufttransport i Sverige”, där flera...
– Oavsett om britterna lämnar EU med eller utan avtal så kommer det att få konsekvenser för svensk forskning. Det säger Dan Andrée, chef för innovationsmyndigheten Vinnovas kontor i Bryssel. På uppdrag av regeringen följer nu Vinnova och Vetenskapsrådet hur Brexit påverkar forskningen. Storbritannien är efter Tyskland det land som Sverige har flest samarbeten med i EU:s ramprogram för forskning. När det gäller medicin och hälsa är Storbritannien Sveriges viktigaste partner, liksom inom flygforskning. Det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020, har en total budget på motsvarande 80 miljarder...
En ny datormodell är så bra på att skapa texter att forskarna valt att hålla den hemlig. Orsaken: risk för missbruk. Nyhetsartiklar som skrivits av den nya, AI-baserade textgeneratorn är närmast omöjliga att skilja från artiklar skrivna av en människa. Bakom den textskapande AI-modellen står det ideella forskningsföretaget Open AI i USA, som backas upp av bland andra elbilstillverkaren Teslas vd Elon Musk. Företaget har publicerat en förenklad modell av textgeneratorn tillsammans med en forskningsrapport. Den fullskaliga modellen har forskarna valt att hålla hemlig, med motiveringen att den...
Snart kan befolkningen i vissa områden i Kenya som saknar internet koppla upp sig via ballonger som svävar på 20 kilometers höjd. Internetsignalerna skickas från speciella markstationer, fördelas mellan ballongerna och sprids till användarnas mobiler. Den solcellsdrivna tekniken är utvecklad avGoogles moderbolag Alphabet och Kenya blir det första landet som testar ballong-internet i större skala. Ballongen behåller rätt position genom att styra i höjdled och utnyttja olika luftströmmar.
AI Sustainability Center är namnet på en nybildad organisation som ska samla forskare, företag och myndigheter för att utveckla ansvarsfull artificiell intelligens, AI. Bakom initiativet står Anna Felländer, som arbetar med frågor om samhällets digitalisering på Kungliga tekniska högskolan. 1 | Varför behöver vi prata om ansvarsfull AI? – Utvecklingen inom AI går väldigt snabbt och varken politiker eller regelverk hinner med. Det behövs ramverk som både forskare och företag kan luta sig mot för att undvika de etiska fallgropar som annars är lätta att hamna i. 2 | Vilka är dessa fallgropar? –...
Vad händer i kropp och själ vid prostatabesvär? Kring detta kretsar antologin Prostatan – det ständiga gisslet? som bygger på två forskningsprojekt ledda av Ericka Johnson, professor vid tema genus på Linköpings universitet. 1 | Vem riktar sig boken till? – Under de sex år som våra forskningsprojekt om prostatan pågått har vi träffat väldigt många män som haft massor av frågor. Boken vänder sig till dem och alla andra som drabbas av prostataproblem, deras anhöriga, men också till läkare och annan vårdpersonal. Med prostatan som utgångspunkt vill vi diskutera och bredda synen på mannen och...
Det är omöjligt att se, men inuti den lilla glasbiten som Jacinto Sá håller mellan fingrarna finns en solcell. – Att den kan göras helt transparent är bara en av fördelarna, säger han. Jacinto Sá är forskare i fysikalisk kemi på Uppsala universitet och har ägnat de senaste åren åt att utveckla en helt ny typ av solcell, som bygger på nanopartiklar av metall, så kallade plasmoner. Resultaten har väckt stor uppmärksamhet i forskar-världen. Som första grupp har han och hans samarbetspartners kunnat visa hur plasmoner bildar så kallade elektron-hålpar – en förutsättning för att kunna alstra...
– Vare sig britterna lämnar EU med eller utan avtal så kommer det att få konsekvenser för svensk forskning. Det säger Dan Andrée, chef för innovationsmyndigheten Vinnovas kontor i Bryssel. På uppdrag av regeringen följer Vinnova och Vetenskapsrådet hur Brexit påverkar forskningen. Storbritannien är efter Tyskland det land som Sverige har flest samarbeten med i EU:s ramprogram för forskning. Inom medicin och hälsa är Storbritannien Sveriges viktigaste partner liksom inom flygforskningen. Det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020, har en total budget på motsvarande 800 miljarder kronor och...
Jenga är ett spel som går ut på att bygga ett så högt torn som möjligt med klossar. Från början är de staplade i lager om tre, vinkelrätt mot varandra. För spelarna gäller det att hitta de klossar som kan flyttas upp till toppen utan att tornet rasar. Det kräver både fingerfärdighet och känsla för fysikens lagar. En grupp forskare vid amerikanska Massachusetts Institute of Technology, MIT, har nu skapat en robot som lärt sig att spela spelet. Resultatet presenteras i Science Robotics . Roboten är utrustad med kamera och griparmar med kraftgivare som känner av motståndet när roboten försöker...