Annons

Notiser av Marie Alpman

Mellan 30 och 50 procent av infrastukturen i den arktiska regionen riskerar att förstöras till år 2050 på grund av tinande permafrost. Kostnaderna för reparation och underhåll beräknas till hundratals miljarder kronor.
Svenska myndigheter skulle kunna hantera personuppgifter på ett säkrare sätt genom att använda öppen programvara i stället för dataprogram som tillhandahålls av företag som Google. Det visar en ny studie från Högskolan i Skövde.
För första gången har en lyckad operation genomförts där en människa fått ett hjärta från en gris.
För första gången har en hjärtstartare som levererats med en drönare bidragit till att rädda liv. Drönaren ingår i ett forskningsprojekt med målet att ge snabbare vård.
Den svenska elanvändningen har legat ganska konstant sedan 1980-talet. Men år 2045 kommer den vara dubbelt så stor som i dag enligt nya scenarier och prognoser, bland annat den senaste från Svenska kraftnät , som ansvarar för det svenska transmissionsnätet för el. Mer el behövs för att ladda elfordon och ställa om industrin, men även till växande nya verksamheter som serverhallar och batterifabriker. Klimatkrisen i kombination med allt lägre kostnader för vind- och solenergi gör att omställningen går snabbare än vad de flesta bedömare kunnat förutse. – Om vi ska bli fossilfria går vi mot en...
I mars släpper den internationella klimatpanelen, IPCC, en ny delrapport om hur klimatförändringarna kan begränsas. Större fokus än tidigare kommer att ligga på negativa utsläpp , det vill säga olika metoder för att fånga in koldioxid från atmosfären, berättar Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet. – Det blir ett ökat fokus på minusutsläpp eftersom vi ligger så långt från målet att hålla temperaturökningen väl under två grader med nuvarande utsläppstakt. Ett sätt att suga upp mer koldioxid är skogsplantering, men det räcker inte enligt Mathias Fridahl. – Det...
I maj är det premiär för ABBA:s digitala konserter i London. Tack vare teknik som är vanlig inom spel- och filmindustrin, där rörelser fångas med speciella dräkter, ska avatarerna på scen se ut och röra sig som de verkliga ABBA-medlemmarna. Lars Hanson, professor i integrerad produktutveckling på Högskolan i Skövde, ser virtuella konserter som ett tecken i tiden. Inom industrin har digitala modeller av människor använts länge för saker som att designa interiöreren i bilar, för krocktester och för utformning av arbets­stationer. – Men med AI och bättre modelleringsverktyg får de alltmer...
Förändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till att äldre blir blinda. Mot den vanligaste formen finns än så länge ingen behandling. Men i framtiden kan sjukdomen åtminstone bromsas med hjälp av stamceller. Det hoppas i alla fall forskaren och ögonkirurgen Anders Kvanta, verksam vid Karolinska institutet och S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Under nästa år planerar han att operera in näthinneceller framställda från stamceller på ett antal patienter med skador på gula fläcken. – Det blir första gången i Sverige som embryonala stamceller används för behandling på människor, säger...
Under 2022 planerar Nasa att genomföra de första testflygningarna med en ny typ av ”tyst” överljudsplan. Syftet är att visa att det går att mildra den karaktäristiska smällen som hörs på marken när ett plan passerar i överljudsfart. Smällen orsakas av tryckvågen som planet bildar. Eftersom smällen stör både djur och människor är kommersiell trafik i överljudsfart inte tillåten över land. Det hittills enda överljudsplanet för passagerartrafik, Concorde, flög i huvudsak över Atlanten mellan 1976 och 2003. Men flera företag utvecklar en ny generation överljudsplan som ska bli tystare och mer...
I slutet av september genomfördes en unik operation vid NYU Langone Transplant Institute i New York. För första gången testades en njure från en genförändrad gris på människa . Njuren kopplades till blodkärl på benet till en hjärndöd kvinna som hölls vid liv med ventilator. Under 54 timmar kunde läkarna observera hur njuren producerade urin utan att stötas bort. – Det är ett viktigt genombrott och ett steg framåt för xenotranplantation av organ, säger Annika Tibell, forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset. Xenotranplantation skulle lösa...