Annons

Notiser av Marie Alpman

Grön vätgas, som tillverkas genom att spjälka vatten med hjälp av förnybar energi, pekas ut som en nyckel för att industrier som kemi och stål ska kunna bli fossilfria. I stålindustrin ska vätgasen ersätta kol och koks för att ta bort syret i järnmalmen, något som det svenska projektet Hybrit siktar på. Problemet är att det saknas storskalig produktion av grön vätgas. Det vill ett nytt stort forskningsprojekt i Tyskland ändra på. Projektet, som kallas H2 Mare, leds av det tyska företaget Siemens Energy. Målet är att utveckla stora, havsbaserade vindkraftverk med inbyggda elektrolysörer. Dessa...
Den globala uppvärmningen kan hejdas samtidigt som ekonomin fortsätter att växa. Det hävdar den amerikanska ekonomen Andrew McAfee som skrivit Me r från mindre . Men det är bråttom och kräver ett pris på kol. 1 | Greta Thunberg kallade ”evig ekonomisk tillväxt” för en ”saga” när hon talade i FN. Går det att förena tillväxt och minskade utsläpp av västhusgaser? – Att frivilligt anamma negativ tillväxt för planetens skull är inget vinnande koncept. – Det jag gillar med Greta är att hon hela tiden upprepar att vi måste lyssna på forskarna. Det håller jag med om, och vi vet hur vi kan växa och...
Genom att tillsätta en något oväntad ingrediens, kapsaicin som gör chili så kryddstarkt, har en kinesisk forskare lyckats öka effektiviteten hos en viss typ av så kallade perovskitsolceller. Det rör sig om en enklare form av perovskit som vanligtvis dras med effektivitetsförluster på grund av orenheter i materialet. För att minska dessa orenheter tillsatte Qinye Bao, tidigare verksam vid Linköpings universitet men numera professor vid East China Normal University, kapsaicin vid tillverkningen. Resultatet blev att effektiviteten ökade från drygt 19 till nästan 22 procent, vilket är rekord för...
Den nya lysdioden bygger på perovskit , ett samlingsnamn för halvledare med en speciell kubisk, kristallin form. På senare år har materialet slagit igenom inom solcellsforskningen tack vare att det är enkelt och billigt att tillverka samtidigt som det har god förmåga att omvandla solenergi till elektricitet. Men perovskit kan även emittera ljus och användas för att göra lysdioder. Hittills har det dock varit svårt att få fram stabila lysdioder av perovskit som ger blått ljus. Det har forskarna i Linköping nu lyckats med tack vare en ny tillverkningsmetod som ger ett mer homogent material än...
Det senaste sättet att fästa ­sensorer på otillgängliga platser är att låta en drönare skjuta iväg dem med pilar. Det är forskare vid Imperial College London som utvecklar metoden . Inom miljöövervakning används sensorer för att mäta temperatur, luftfuktighet, ljus, rörelser och halten av olika ­ämnen. Men ibland är det svårt att få sensorerna på plats – miljön kan vara både otillgänglig och farlig. Genom att byta ut pilspetsen mot en magnet kan samma ­metod användas på andra underlag. Källa: Robotics and Automation Letters
Vetenskapsåret 2021: Trots att forskning ofta betalas med allmänna medel är resultaten inte fritt tillgängliga. De flesta forskningsartiklar är låsta bakom dyra betalväggar hos förlagen som ger ut vetenskapliga tidskrifter. Det vill initiativet Plan S ändra på.
Vetenskapsåret 2021: Coronapandemin har orsakat störningar i företagens globala leveranskedjor. Följden blir att produktion som tidigare flyttat till lågkostnadsländer tas hem igen. – Samtidigt blir tillverkningen mer automatiserad, vilket betyder fler robotar i industrin, säger Christian Smith, robotforskare vid Kungliga tekniska högskolan.
Vetenskapsåret 2021: Medicinsk behandling som skräddarsys efter patientens gener har det talats om länge. Men hittills har så kallad precisionsmedicin använts i ganska begränsad utsträckning i den svenska vården. Nu står tekniken inför ett bredare genomslag.
Vetenskapsåret 2021: Artificiell intelligens, AI, domineras i dag av djupinlärning, en kraftfull form av maskininlärning som fick sitt stora genombrott 2012. Djupinlärning används inom alla möjliga områden, från textanalys till cancerdiagnostik.
Vetenskapsåret 2021: Nya forskningsresultat visar hur klimatförändringarna blir allt tydligare och går snabbare. Det märks inte minst på världens isar och hav.