Annons

Notiser av Marie Alpman

I mitten av mars publicerade forskare vid Imperial College i London en simulering som visade att om Storbritannien inte vidtog några åtgärder skulle en halv miljon människor kunna dö i covid-19. Simuleringsrapporten bidrog starkt till att landet införde strängare restriktioner. Huvudförfattaren Neil Ferguson är en av världens ledande forskare inom matematisk epidemiologi och från hans grupp kommer en strid ström av modellstudier av det nya viruset. Även i andra länder använder forskare och myndigheter olika modeller för att förstå spridningen och utvärdera olika åtgärder. Men eftersom det...
Flera länder har infört, eller är på väg att införa, olika typer av mobilappar för att spåra vem som varit i kontakt med en person smittad av covid-19. De flesta av dessa appar använder radiotekniken bluetooth för att känna av om två personer befunnit sig nära varandra. Bluetooth finns inbyggt i de flesta mobiler och används för att till exempel koppla in trådlösa hörlurar, men att använda tekniken för kontaktspårning är problematiskt. – Bluetooth är utvecklat för att vara en punkt-till-punkt-länk och avståndsmätning är inte en del av konstruktionen, säger Sven Mattisson, senior expert på...
Från desinficering till övervakning. Robotar har fått många nya uppdrag under coronakrisen. Under ett två veckor långt pilottest patrullerar en fjärrstyrd robothund en park i Singapore. Uppdraget är att se till att människor håller avstånd. Roboten spelar upp ett förinspelat meddelande och är även försedd med kameror som används för att räkna antalet besökare. Enskilda individer ska dock inte identifieras enligt innovationsmyndigheten Govtech som står bakom försöket. Robothunden är försedd med kameroro som räknar antalet besökare. Bild: Gov Tech Singapore
I ett internationellt samarbete, döpt till Coronavirus Pandemic Epidemiology Consortium , använder forskare en app för att lära sig mer om symptom och riskfaktorer bakom covid-19 samt för att kunna förutse nya utbrott. I appen rapporterar frivilliga användare sin hälsostatus dagligen. Den som känner sig krasslig får svara på frågor om en rad symtom som förknippas med sjukdomen, bland annat hosta, yrsel och nedsatt lukt- eller smaksinne. Upptäcker tidigt utbrott av covid-19 Appen, Covid-19 Symptom Tracker, är utvecklad vid King’s College i London och Guys and St Thomas’ sjukhus i London i...
I mitten av april började forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm att samla in avloppsprover vid flera reningsverk i Stockholm, något Forskning & Framsteg redan skrivit om . De första analyserna visar nu att prov från reningsverken i Bromma och Henriksdal innehåller coronavirus. – Halterna var högre i proven från Bromma, mer kan jag inte säga just nu. Vi arbetar fortfarande med analyserna, säger Zeynep Cetecioglu Gurol som leder projektet. I samarbete med forskare från bland annat USA och Nederländerna arbetar hon och hennes medarbetare med att utveckla en metod som ska kunna...
En ny karta visar placeringen av större sol- och vindparker i världen. Bakom kartan, som publicerats i tidskriften Scientific Data , står forskare vid universitet i Southampton, England. Den övre visar utbyggnaden av solenergiparker som täcker minst en yta av 100 gånger 100 meter. Den nedre visar vindparker med minst fyra vindkraftverk. Kartan visar att sol- och vindkraft är mest utbyggt i Europa, Nordamerika och östra Asien. 2018 stod förnybar energi för cirka en fjärdedel av världens elproduktion. I år väntas andelen öka till 40 procent , enligt en prognos från det internationella...
Köra snöskoter, ratta en grävskopa och laga bilar är exempel på saker som tre patienter med en ny svensk tankestyrd protes med inbyggd känsel klarar av. En ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine , som följt patienterna under tre års användning, visar att protesen förenklar vardagslivet. – Tidigare har den här typen av avancerade proteser bara fungerat i labbmiljö. Här visar vi för första gången att de fungerar tillförlitligt i patienternas vardag, säger Max Ortiz Catalan, docent i medicinteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Protesen fästs i benet med titanskruv...
Simuleringar används som ett sätt att utforska vad olika åtgärder får för effekt på smittspridningen. Forskare från Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har simulerat hur corona-smittan sprids i det svenska samhället. Resultatet , som publicerats på en server för ej fackgranskade artiklar, visar att smittan kommer att nå en topp i början av maj. Behovet av intensivvårdsplatser kommer att vara 40 gånger större än de som fanns tillgängliga vid utbrottets början. Eftersom platserna fördubblats sedan dess betyder det att 20 gånger fler platser...
Forskare från Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har simulerat hur Corona-smittan sprids i det svenska samhället. Resultatet , som publicerats på en server för ej fackgranskade artiklar, visar att smittan kommer att nå en topp i början av maj. Antalet intensivvårdsplatser kommer att vara 40 gånger större än de som fanns tillgängliga vid utbrottets början. Eftersom platserna fördubblats sedan dess betyder det att 20 gånger fler platser skulle behövas jämfört med dagens nivå för att kunna ta emot alla. Modellen visar också att det totala...
Bara fyra dagar efter det första bekräftade coronafallet i Nederländerna hittades viruset i avloppsvatten vid storflygplatsen Schiphol. Resultatet , som publicerats men ännu inte fackgranskats, visar att analyser av avloppsvatten kan användas för smittspårning. Även i USA har forskare spårat virusets spridning via avloppsvatten. Analyser där pekar på att antalet smittade var fem gånger fler än de fall som rapporterats i området. Avloppsprover från reningsverk i Stockholm Vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm leder kemiforskaren Zeynep Cetecioglu Gurol ett svenskt projekt som den senaste...