Annons

Notiser av Anna Froster

− Vi är inte jättenöjda med att komma med budskapet att det inte är så mycket du kan göra åt svensk havsmiljö genom val av sjömat, men man får ju vara realist, säger Sara Hornborg vid forskningsinstitutet RISE och medförfattare till rapporten Svensk konsumtion av sjömat och dess påverkan på haven kring Sverige . Två tredjedelar av den fisk och skaldjur vi äter i dag importeras, och påverkar alltså inte svenska hav. Om svenskar väljer bort torsk från Östersjön på grund av att den inte kan miljöcertifieras så går den på export i stället. Ansvaret för fisket ligger hos politikerna Önskvärt vore...
Under livets första två miljarder år fanns bara ensamma enkla celler utan cellkärna. Skillnaden är stor mot de celler som finns i flercelliga växter, djur och svampar. Våra celler har bland annat en cellkärna där arvsmassan lagras och en mitokondrie som förser cellen med energi. Ett olöst mysterium är hur en urtidscell plötsligt blev mer komplex, och i förlängningen kunde bli till så avancerade saker som träd och människor. Den rådande teorin är att en arké (arkebakterie) måste ha slukat en bakterie för omkring två miljarder år sedan. Den slukade cellen blev kvar intakt inuti arkéen och blev...
– I många fall finns det alternativa resor med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av studiens författare. Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen. Det handlar om resor för att uppleva sol och värme (38 procent), besöka släkt och vänner (26 procent), tjänsteresor (18 procent), storstadsbesök (10 procent) och besök...
När vi pratar om global uppvärmning menar vi oftast att temperaturen ökar på land och i atmosfären. Men mer än 90 procent av uppvärmningen sedan 1970 har ägt rum i havet, och därför är havstemperaturen den säkraste mätaren av klimatkrisen globalt. Det säger kinesiska och amerikanska forskare bakom en stor forskningsstudie med data från hela världen . De senaste tio åren har varit de varmaste som uppmätts i världshaven, och 2019 är det varmaste året. Motsvarar 3,6 miljarder Hiroshima-bomber Men havens storlek gör att förändringen kan verka långsam. Förra årets medeltemperatur låg 0,075 grader...
Annette Fayet vid Oxfords universitet har studerat lunnefåglar varje sommar sedan 2011, vid kolonier i Nordatlanten från Wales till Island. Hon har bara sett fåglarna använda kli-pinne några få gånger, men tycker ändå att fenomenet är väldigt intressant. Verktygsanvändning är aldrig tidigare dokumenterad bland sjöfåglar och de här observationerna tyder på att deras intelligens har nedvärderats, anser hon. Sjöfåglar intelligentare än man trott − Sjöfåglar måste lösa komplexa uppgifter hela tiden i sin vardag, från att hitta mat i oförutsägbara miljöer till att navigera långa sträckor över...
Plastindustin är extremt fossilberoende, dels eftersom råvaran ofta är olja, dels eftersom det krävs mycket energi för att slå sönder oljan på molekylnivå och framställa plast. Därmed är det en riskfylld bransch att investera i. Det är budskapet i en rapport från Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, som riktas till finansbranschen. − Men plast behövs också i en hållbar framtid, så plastföretag som är beredda att använda förnyelsebar råvara och satsa på återvinning kan vara en bra investering, säger Fredric Bauer, forskare vid Miljö- och energisystem vid LTH.
En fiskart som funnits i över 400 miljoner år håller på att försvinna från Sverige, konstaterar länsstyrelserna i Halland, Västra Götaland och Skåne efter årets inventering av havsnejonöga. Bara 100 lekmogna individer verkar finnas kvar längs den svenska Västkusten. Det är en kraftig minskning sedan 2008, då de uppskattades vara 500–1 000. Misstänkta orsaker till havsnejonögonens krasch är vandringshinder och brist på stora fiskar att parasitera på.
Perfluorerade ämnen, PFAS, är miljögifter som lagras i kroppen hos människor och djur. De används bland annat i brandskum, impregneringsmedel och snabbmatförpackningar. PFAS-ämnena har kopplats till flera hälsorisker varav en är låg födelsevikt. Nu visar en ny studie starkare samband mellan PFAS och låg födelsevikt än vad som konstaterats tidigare. − Vi ser med oro på de här resultaten. De 1.500 gravida värmländska kvinnor vi har undersökt har en låg exponering, långt under dem som utsatts för förorenade vattentäkter, exempelvis i Ronneby, säger Sverre Wikström. Han är barnläkare, knuten till...
I dag avslutas klimatmötet i Madrid, där en stor fråga har varit hur mycket vi kan förlita oss på tekniken att fånga in och lagra koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC räknar med att infångning av koldioxid ska stå för 13 procent av utsläppsminskningarna som krävs till 2050. Både politiker, företag och organisationer har uttryckt tvekan till om detta är realistiskt, med tanke på att de här så kallade CCS-teknikerna ännu inte används storskaligt. Dyrt fånga koldioxid Ett av de stora problemen med CCS är att infångningen är för dyr. För att fånga koldioxid ur till exempel en kraftverksskorsten...
De senaste 30 åren har köttkonsumtionen gått stadigt uppåt medan produktionen inte har ökat i Sverige. Mer och mer kött importeras och framför köttdisken är det inte alltid lätt att göra ett hållbart val som konsument, skriver livsmedelsforskare i en rapport till Konsumentverket . Den svenska produktionen av nötkött har legat ganska konstant medan konsumtionen har ökat. Källa: Hållbara val av kött. Konsumentverkets rapport 2019:5. Bild: Getty Images − Problemet är att man förväntas vara den upplysta konsumenten på alla marknader, säger en av rapportförfattarna, Elin Röös som forskar på mat...