Annons

Notiser av Viveka Ljungström

I Sverige är risken generellt mycket låg för att ett barn dör i samband med förlossning eller som nyfödd, så kallad perinatal död. Men man vet att det sker en viss riskökning, från en alltså låg nivå, ju längre en graviditet pågår efter vecka 40. Syftet med den aktuella studien, publicerad i tidskriften BMJ , var att undersöka dessa risker och jämföra utfall av igångsättning, även kallad induktion, efter 41 respektive 42 fullgångna veckor. Det har tidigare funnits oklarheter om vad som bäst skyddar kvinna och barn. I studien ingick 2 760 kvinnor, inskrivna vid 14 förlossningssjukhus i Sverige...
Det här numret av Forskning & Framsteg ägnar vi nästan uteslutande åt hjärnan, på ett eller annat sätt. Enlig Folkhälsomyndighetens senaste rapport Folkhälsan i Sverige 2018 har var femte svensk någon gång fått diagnosen depression av läkare. I Europa är depression den enskilt största orsaken till funktionsförlust och långvarig nedsatt hälsa, enligt Världshälsoorganisationen. Depression kan vara mer eller mindre allvarlig och också mer eller mindre svår att behandla. Ofta sker det i en kombination av medicinering och terapi. Långt ifrån alla blir friska från sin depression. Bara i Sverige...
Träd har alltid en historia att berätta och ofta är den tätt sammanflätad med människans. I Jorden runt på 80 träd beskriver Jonathan Drori med en blandning av växtvetenskap, botanik och naturhistoria 80 träd från världens alla hörn – och den roll de har spelat och ännu spelar i människors liv. Det här är en bok för alla som vill bli lite mer allmänbildade och tycker om att lära sig små bitar om många saker. Perfekt läsning för de korta stunderna eftersom varje träd beskrivs på ett uppslag. Jonathan Drori bjuder på intressanta fakta och berättelser om trädens sätt att växa och fortplanta sig...
Synen på cannabis skiljer sig mellan generationer. Unga har en helt annan uppfattning än äldre. Forskning & Framsteg har låtit undersökningsföretaget Novus fråga svenska folket var de står i frågan om att legalisera cannabis. Sett över hela befolkningen blir svaret nej på frågan om det bör vara lagligt att bruka och sälja cannabis. Men majoriteten av unga människor som studerar är för ett ja (55%) medan majoriteten av de äldre är emot. Läs mer om undersökningen här . Hur man ska förhålla sig till droger som i dag är illegala är en svår fråga och det finns inga enkla svar. Klart är att...
Personliga trauman blir till triumfer när de delas och sprids exponentiellt i sociala medier. Samtidigt är det ett helt nytt kvinnoideal som visas upp av dagens framgångsrika kvinnliga bloggare och influencers. Det menar Magdalena Petersson Mc Intyre, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har gjort intervjuer med influencers och bloggare vars affärsidé är att via sociala medier sprida bilder på sin ”lifestyle”. Det handlar om konsumtion, familjeliv, äktenskap, heminredning och hur man ska klä sig. Magdalena Petersson Mc Intyre visar i sin forskning att det liv som visas...
När vi på redaktionen nu lämnar sommarnumret till tryck blir den samlade känslan, när jag läser alla reportage, att människan är fantastisk. Och skrämmande kanske, i sin iver att förändra, förbättra och föröka. Men så snillrik. Människan förstör förstås också i en rasande takt. Men samtidigt kämpar vi på med att förstå varför det blir fel. Och vi försöker förstå vad vi ska göra för att ställa till rätta. Forskning handlar ju om att begripa världen och i bästa fall göra den till en bättre plats. Men som vi numera vet är det inte alltid så lätt att förändra en sak, utan att det också för med...
Högsommar och kanske snart semester. Själv ska jag snart hissa segel och ge mig ut på mitt hemmahav, Östersjön. För någon månad sedan kom en studie från Högskolan i Gävle som visar att barn som inte får en chans att vistas i och lära känna naturen inte ser sin roll i ekosystemet och inte heller blir lika måna om att skydda den. Självklart kan man tycka, men ändå viktigt att slå fast, bland annat för dem som planerar våra städer, eftersom allt färre barn får uppleva verkliga möten med djur- och växtliv utanför bostadsområdet. När jag var barn avskydde jag att bada från klippor om det flöt...
Nu är vi snart där igen. Årstiderna då man ska ta ansvar för ett liv i solen. Jag har en väninna från Australien. Hon har hatt mot solen även i Europa, i februari, och bär alltid långärmat utomhus. Hon har sedan hon var barn lärt sig att solens strålar är farliga. Efter massiva kampanjer under mer än 40 år minskar nu för första gången antalet fall av melanom i Australien. I Sverige ser vi i stället en fortsatt ökning. Sambandet mellan solbränna och cancer anses mycket väl belagt. Samtidigt visar en stor svensk studie från Lunds universitet, som pågått sedan 1990, att kvinnor som solar lever...
Ozon gör att grödornas blad åldras snabbare. Till exempel börjar klorofyllhalten avta tidigare, vilket gör att tillväxtperioden (perioden med aktiv fotosyntes) blir kortare och frösättningen sämre. Värst drabbas länder med högst halter, men i länder med fuktigt klimat är växterna extra känsliga. I en världsomspännande studie där bland annat forskare från Göteborgs universitet har ingått har man undersökt hur marknära ozon påverkar den globala matproduktionen. Resultaten visar att växternas upptag av marknära ozon minskar storleken på skördarna för vete med 7 procent, och för soja med 12...
När föreningen Vetenskap & Allmänhet frågar unga människor mellan 16 och 29 år om de skulle vilja jobba som forskare är det bara en av tio som svarar ja. Av de 50 procent som sa definitivt nej angav en majoritet att de inte vet varför de inte vill. Ungefär samma svar gav de 38 procent som svarade kanske eller vet inte . Kanske är frågan lite för öppen. Vad gör en forskare? Hade svaren sett annorlunda ut om man frågat om man vill forska inom medicin, fysik, pedagogik eller nationalekonomi? Eller frågat: Skulle du vilja ha ett arbete där du får söka efter kunskap och hitta lösningar på...