Annons

Artiklar av Oskar Alex

Ett embryo som bedömts ha låg risk för sjukdomar som cancer och diabetes har för första gången valts ut och resulterat i en graviditet genom provrörsbefruktning. Företaget bakom projektet, Genomic Prediction, har inte berättat exakt vilka sjukdomar de testat för, bara att sjukdomarna är polygena, skriver New Scientist. Det innebär att de inte orsakas av en enda gen, utan en komplex kombination av flera. Till den gruppen hör exempelvis bröstcancer, diabetes typ 1 och 2, och vissa hjärt- och kärlsjukdomar. Magnus Lundgren som forskar om organismbiologi på Uppsala universitet är positiv till...
2003, när forskare för första gången lyckades kartlägga människans arvsmassa hade det tagit 13 år och kostat ungefär 2,7 miljarder dollar. Nu går en helgenomsekvensering att göra på mindre än en vecka för bara runt 30 000 kronor. Genom att jämföra arvsmassan mot ett referensgenom kan man diagnostisera genetiska sjukdomar, men även intellektuell funktionsnedsättning. Dagens första test begränsat En sådan funktionsnedsättning kan dock orsakas av en mängd olika genetiska förändringar, och det första test man börjar med idag (en så kallad gendos-array) kan bara hitta en viss typ av dem. Nu har...
I Sverige får ungefär 22 000 personer en konstgjord höftled varje år, och globalt sett är det en av världens vanligaste operationer. Samtidigt har en debatt pågått huruvida de ämnen som protesens metall och "bencement" utsöndrar är cancerframkallande eller inte, och de studier som undersökt detta har visat på olika resultat – en del pekar på ökad risk, andra inte. Men underlagen bygger ofta på relativt små grupper som följts under kort tid, där patienterna varit i olika åldrar, och där forskarna heller inte justerat för deltagarnas utbildningsnivå och inkomst. Nu har en stor svensk studie...
Den nya långtidsstudien från Stressforskningsinstitutet är en av de första i sitt slag. – I andra studier ser vi ofta en förenkling av vad skiftarbete är. Det finns en tendens att klumpa ihop det till bara en sak, men egentligen är det någonting väldigt komplicerat, säger Amy Hall , en av forskarna bakom studien som nu är publicerad i tidskriften BMJ Open . Forskarna följde deltagarna under flera år, och samlade även in data om deras erfarenhet av natt- eller skiftjobb tidigare i livet. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, och för att mäta det användes Socialstyrelsens läkemedelsregister, där...
Redan på 1990-talet undersökte forskare sambandet mellan cykelbeteende och hjälm. Men en övergripande slutsats utifrån alla individuella studier har saknats – fram till nu. Forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet har nämligen gjort en genomgång av alla de studier som finns publicerade i ämnet. – Det vi kunde slå fast var att det saknas stöd för teorin om ökad risk, säger Igor Radun, som är trafikpsykolog och en av de som genomfört översikten. Hjälm ledde till säkrare beteende Utifrån några nyckelord fick de över 100 träffar på artiklar, och en närmre gallring minskade antalet som...
I studien har forskarna tittat på ungefär 100 artiklar från högt ansedda publikationer, och hittat stora brister i hur detaljerat placebobehandlingen beskrivs. I synnerhet genom att data utelämnats om exempelvis vilket ämne placebon bestått av, hur den varit utformad, vem som gett behandlingen, och hur. Detta trots att det finns väletablerade riktlinjer både för hur den aktiva- och placebobehandlingen ska beskrivas i en studie. Karin Jensen är docent på Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap. Hon forskar om placebo och frustreras ofta över hur bristfälligt den beskrivs...
På Örnsköldsviks flygplats finns det ett flygledningstorn som inte används, eftersom flygtrafiken numera sköts på distans, uppifrån Luftfartsverkets central i Sundsvall. Det lediga tornet blev hjärtat i Luftfartsverkets forskningsarena Testsite OER (Örnsköldsviks Airport), där de satsar på att ta fram automatisk, intelligent teknik för flygplatser. Där genomförde Luftfartsverket en demonstration av några sådana system i mitten av september. Systemen har de tagit fram tillsammans med sina samarbetspartners i forskningsprojektet AVAP (Automated Vehicles for Airports). – Ska man skämta lite så...
Tanken med den nya metoden med massproducerade nanoimplantat är att på sikt låta hjärnan styra robotdelar, kommunicera med andras hjärnor, eller bli avscannad som en ritning att designa AI utifrån. Bakom upptäckten står Charles Liebers forskargrupp från Harvard som publicerat sina resultat i Nature Nanotechnology. Men kan man inte läsa av hjärnans elektriska aktivitet redan idag? Svaret är att jo, det kan man. Till viss del. Sätter man exempelvis elektroder utanpå hjässan kan man plocka upp hjärnaktivitet genom ett så kallat EEG (elektroencefalografi). Men även om man lyckats använda signalen...
Att ungas humör kan försämras av sömnbrist, det är något forskningen har vetat länge och är ingen nyhet i sig. Men studier för att se om äldre påverkas lika mycket har lyst med sin frånvaro, fram till nu. Forskare vid Stockholms universitet utsatt både unga och äldre för en sömnlös natt – och sett att äldre klarar sig bättre. Lika sömniga – olika humör Forskargruppen delade in 218 helt friska personer i två grupper. Den ena fick sova hemma som vanligt, medan den andra stannade uppe en hel natt i sömnlabbet. Grupperna bestod av både yngre och äldre, i åldrarna 18 - 30 och 60 - 72 år. Dagen...