Annons

Notiser av Oskar Alex

Den 9 augusti år 1974 avgår Richard Nixon som USA:s president när ljudinspelningar avslöjat att han varit inblandad i mörkläggningen kring Watergateskandalen – något han dittills förnekat vid upprepade tillfällen. Hur många osanningar som aldrig uppdagas inom politiken är svårt att säga. Men är politiker oärligare än gemene man, i synnerhet när lögnen medför fördelar och risken att ertappas är låg? Den frågan har forskare nu tagit sig an genom att låta 816 spanska borgmästare svara på en enkät och singla slant. – Politiker har ofta tillgång till information som väljarna inte har. Av den...
Statistiken kommer från organisationen Our World in Data , och bygger på skillnader i BNP-tillväxt under andra kvartalet år 2020, jämfört med samma period under 2019. När forskarna jämförde förändringen i tillväxt med antal döda i covid-19 per miljoner invånare hittade de inget negativt samband alls, och drar slutsatsen att betydligt fler faktorer har haft en roll i att påverka både tillväxt och dödstal. Det svaga samband som finns går istället åt motsatt håll – det vill säga att många länder med god tillväxt haft låga dödstal. Ett samband är däremot inte likställt med orsak och verkan. Det...
När enskilda politiker skickar ut kommentarer på världsscenen är en plattform den överlägset mest populära: mikrobloggen Twitter, med dess maximalt 240 tecken långa inlägg. I tidigare studier där stora mängder inlägg analyserats har det handlat om enskilda länder eller personers twittrande under en viss period. Ofta har skillnader i metod gjort studierna svårjämförbara sinsemellan. Nu har forskare satt ihop en databas över twitterinlägg som täcker parlamenten i 26 länder, samt Europaparlamentet. Databasen är gratis och ligger redan uppe i en tidig version. Twitterdata avslöjar polarisering...
Under coronapandemin har färre vårdats för en hjärtinfarkt jämfört med samma period under de föregående fem åren, enligt siffror från det nationella registret Swedeheart. Som mest var skillnaden mellan kurvorna knappt 25 procent i hela landet, runt påsk. Sedan i juni har gapet minskat till omkring åtta procent. David Erlinge är professor i kardiologi vid Lunds universitet och verksam vid Skånes universitetssjukhus. Enligt honom kan en förklaring vara att pandemin både fått färre att söka vård för sina hjärtproblem – men även att ändrade levnadsvanor minskat risken att drabbas av en...
När ögonen hos däggdjur anpassar sig till ljus ändrar pupillen storlek via en muskel i iris, där ögonfärgen sitter. Anpassningen är ett resultat av två mekanismer. Den ena går via en signal från hjärnan och den andra sitter helt och hållet i ögat. Medan mekanismen som går via hjärnan är väl beforskad vet man desto mindre om hur ögat på egen hand styr pupillens rörelser. För att fastslå exakt hur det fungerar har forskare från Umeå universitet sjösatt ett stort forskningsprojekt i ämnet. Analyserade hundratals musögon I dagsläget är bara den första delstudien publicerad , där musögon...
Att insjukna i ALS, eller amyotrofisk lateral skleros, är idag ett grymt öde. Sjukdomen drabbar cirka 200 svenskar varje år, de flesta i 50- till 70-årsåldern, och orsakar förlamning genom att bryta ned nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen är både obotlig och dödlig – av de som drabbas överlever få längre än två till fem år, och med den bromsmedicin som finns i dag är tre extra månader allt man kan hoppas på. Läkarnas behov av fler behandlande verktyg är enormt, och nu kan amerikanska forskare ha hittat ett i läkemedelsform. Saktade ner ALS-sjukdomens framfart Läkemedlet bygger på...
I samband med svininfluensan (H1N1) år 2009 erbjöds alla svenskar vaccinet Pandemrix. Särskilt uppmuntrades personer i riskgrupper att vaccinera sig, bland annat gravida. Pandemrix blev kontroversiellt då det visade sig öka risken att utveckla narkolepsi hos personer upp till 20 års ålder. Från andra håll uttrycktes en oro över att vaccinet kunde öka risken för gravida att få barn med autism, men den oron har svenska forskare nu kunnat slå hål på . Studerade drygt 70 000 barn Den nya studien innefattar barn till drygt 30 000 ovaccinerade och 40 000 vaccinerade mammor, som fick Pandemrix under...
En femtedel av alla grundskollärare saknar lärarexamen. Det visar ny statistik från SCB, som konstaterar att andelen är den lägsta som uppmätts sedan toppnoteringen 1993, då 93 procent av lärarna hade en examen. Dessutom har könsgapet ökat – i dag är andelen män med lärarexamen betydligt färre än i början av 1990-talet. Att ta en lärarexamen är det vanligaste sättet att bli behörig i ett eller flera ämnen, vilket i regel är ett krav för att få undervisa. Däremot får obehöriga lärare hoppa in ett år i taget om det råder brist på behöriga – vilket det i Sverige gör med besked. Det säger...
Sedan den 15 augusti 2020 har svensk läkekonst ett nytt verktyg att ta till i kampen mot svårbehandlad depression. Behandlingen består av en nässprej baserad på esketamin, som Forskning & Framsteg tidigare skrivit om . Efter en lång process har läkemedlet nu godkänts för försäljning och användning inom Sveriges vårdapparat. Esketamin är en av molekylerna i substansen ketamin – en drog även kallad "Special K” – och interagerar bland annat med glutamat, hjärnans vanligaste signalsubstans. De mest utbredda antidepressiva läkemedlen riktar istället enbart in sig på andra signalsubstanser som...
I början av 1600-talet drabbas studenten Peder Winstrup av en okänd sjukdom, men överlever och verkar som biskop i Lunds stift från år 1635 fram till sin död år 1679 vid 74 års ålder, då han begravs i Domkyrkan i Lund. I samband med att han drygt 330 år senare skulle flyttas från en krypta till kyrkogården tog forskare från Lunds universitet tillfället i akt att göra en vetenskaplig undersökning av kvarlevorna. Den avslöjade en trolig kandidat till Winstrups sjukdom, då hans lungor innehöll ärrvävnad som tuberkulos kan lämna efter sig. Ärrvävnaden visade sig mycket riktigt innehålla...