Annons

Notiser av Emma Lindvall

Töres Theorell är i dag pensionerad stressprofessor med otaliga publicerade artiklar genom åren. I sin bok Gäst hos vetenskapen. Stressforskarens liv i tillämpad teori tar han med läsaren på en resa i tiden. Boken beskriver hans eget liv, sida vid sida med stressforskningens utveckling. Han delar också med sig av personliga misslyckanden, vilket boktiteln antyder. Till exempel berättar han om första gången ett forskningsprojekt inte leder till det resultat han själv trott – och hur han drar lärdom av det. ”Mogen forskare blir man antagligen inte förrän man gått igenom denna typ av prövning”,...
Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats till sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera målningar som inte längre var synliga för ögat. Flera av motiven föreställer båtar med älghuvuden, något som tidigare har hittats på hällar i Norge, Ryssland och norra Sverige. Båtarna visar att människor gjorde längre sjöresor under stenåldern. De målades troligen av långväga resenärer på besök från andra delar av Nordeuropa, där motiven varit vanligt förekommande. Studien av hällmålningarna i Tumlehed publicerades i Oxford...
Kristina Fagher, doktorand i Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, har disputerat med en avhandling om skador och sjukdomar som drabbar paraidrottare. Denna grupp av elitidrottare har olika typer av antingen medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar, skador eller sjukdomar. De bästa tävlar i Paralympics, som numera är världens tredje största idrottsevenemang och arrangeras precis efter OS. I avhandlingen, som är mer omfattande än de som tidigare gjorts i ämnet, konstaterar Kristina Fagher att paraidrottare är särskilt utsatta när det gäller risk för idrottsskador. En rad olika...
Antalet dödsfall i Sverige orsakade av opioider är höga, och har växt under de senaste 15 åren. Det konstateras i en studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet. Opioider är ett samlingsnamn för smärtstillande medel framställda från växten vallmo, som exempelvis morfin. Det finns också i syntetiskt skapade versioner som metadon och tramadol. Medlet påverkar den del av hjärnan som kontrollerar andningen, och kan i värsta fall leda till andningsuppehåll och död. I undersökningen gick forskarteamet igenom drygt 2800 obducerade dödsfall relaterade till förgiftning...
Den vietnamesiska mushjorten ansågs vara en försvunnen art. Tills nu. Lokalbefolkningen i regnskogen i Vietnam visste att den fortfarande levde, men det var inte bekräftat av forskare. Det lilla djuret är knappt 2 decimeter högt och väger under 5 kilo. Forskarna och djurvårdarna bakom studien ville bevisa att den fortfarande lever. Kameror sattes upp för att fånga djurets rörelser. Har setts vid två separata tillfällen Nu har tidskriften Nature publicerat bekräftelsen på att den vietnamesiska mushjorten ( Tragulus versicolor ) fortfarande finns kvar. Organisationen Global Wildlife...
Forskare från Högskolan i Gävle, i samarbete med Academic medical center (kopplat till Universitetet i Amsterdam) har i en studie tittat på stillasittande bland kontorsarbetare . Vanligtvis är självskattning den traditionella metoden för att samla in uppgifter. Men forskarna har nu kunnat konstatera att självskattningssvaren inte stämmer med verkligheten. – Kommer du till mig och säger att du inte sitter så mycket, bara runt 25 procent av arbetsdagen, då säger våra mätningar att du sitter 50 procent. Om du istället säger att du sitter 90 procent, då säger jag, nej du sitter bara 70 procent,...
Forskare har i en metastudie sammanställt 117 olika forskningsresultat som visar hur pollinatörer påverkats av olika typer av extremväder och naturkatastrofer. Mönstret visar att extrem värmebölja, torka och översvämningar har störst negativ effekt på arterna. Det är antalet individer och förmågan att para sig som är mest sårbart. Skogsbränder är det enda som har en positiv påverkan – och då gäller det specifikt bin. Till exempel visar studierna att bränder kan öka både antalet individer och artrikedomen. De naturliga hot som undersökts är översvämningar, orkaner, tsunami, extrema värmeböljor...
I experimentet får en kattunge tillbringa två minuter i ett nytt rum tillsammans med sin ägare, sedan två minuter ensam, för att därefter återförenas med ägaren. Studien visar att 65 procent av kattungarna visade tecken på oro när ägarna lämnade rummet – och vågade utforska mer med ägaren närvarande. Det tyder på ett känslomässigt band mellan dem. Vanligare med hundforskning Kristyn Vitale, doktor i djurvetenskap på Oregon State University i USA, som ledde experimentet, tror att relationen mellan katt och ägare är ömsesidig. – Jag tror att det beror på att människor kan ge katterna...
Den genomsnittlige patienten som söker vård via en app är kvinna, under 30 år och vill ha hjälp med luftvägsinfektion, hudbesvär eller hosta. Det är vanligast att man kontaktar en digital läkare när man har lättare besvär, vilket kan bero på att patienterna har svårt att avgöra om man kan få hjälp med svårare eller kroniska sjukdomar via apparna. – Det är en inlärningsfråga, både för patienter och personal. Man söker för saker som man tror att man ska kunna få hjälp med i apparna, säger Felicia Gabrielsson-Järhult. Hon är projektledare för en studie om vårdappar , ett forskningsprojekt...
Instrumentet som väger och mäter är Peter Alwins masterprojekt i produktdesign vid Umeå universitet, och är tänkt att användas för att förenkla arbetet för hälsoarbetare i Indien. – När jag visade den var hälsoarbetarnas reaktion positiv, säger han. Peter Alwin ville skapa något som kunde hjälpa människor och att göra det i Indien låg nära till hands eftersom han kommer därifrån. Dessutom är barnadödligheten för barn under fem år bland den högsta i världen. Döpt efter Indiens hälsoarbetare Instrumentet har fått namnet ASHA (accredited social health activist), uppkallat efter de hälsoarbetare...