Annons

Artiklar av Ann-Kristin Wentzel

Enligt Förenta nationernas klimatpanel, IPCC, är det så gott som säkert att utsläppen av koldioxid och andra så kallade växthusgaser är huvudorsaken bakom de senaste decenniernas globala uppvärmnin
Proteiner har livsviktiga uppgifter i cellen. Vissa av dem måste brytas ner när de har fullgjort sin uppgift. Cellen gör också många misstag.
Biologiska klockor hör livet till. Dessa urverk driver och samordnar allt från beteenden hos djur och växter till molekylära samspel i cellerna.
Pärlbåten har funnits länge på vår jord. De äldsta fossilen är omkring 500 miljoner år gamla.
Senast till Lucia översvämmas handeln av krukodlade julstjärnor. De blommar villigt och ymnigt på utsatt tid och fortsätter med det fram till påsk.
De allra flesta av våra fåglar häckar på våren och sommaren. Det är hormoner som styr driften att fortplanta sig.
Cellerna som fodrar våra luftvägar är luddiga av mikroskopiska utskott som kallas cilier. De är sex tusendels millimeter långa och i ständig viftande verksamhet.
Nästan alla växter rör sig rytmiskt, slingerväxter allra mest. Iakttar man en några dagar gammal solrosplanta noga kan man följa rörelserna. Toppen svänger runt medan plantan växer.
Till ön Ascension långt ute i Sydatlanten flyger den svarta tärnan Sterna fuscata för att häcka. Andra tider lever fågeln ute till havs.
De bruna koncentriska ringarna i den runda glasskålen består av bruna svampsporer. Några sporer av den mikroskopiska sporsäckssvampen Neurospora crassa placerades i mitten av skålen med näring.