Annons

Notiser av Ann-Kristin Wentzel

Bildmaterialet spänner över ett brett fält, alltifrån geografiska formationer till bilder tagna i mikroskop.
Visste du att snälla streptokocker ingår i den cocktail av bakterier som omvandlar mjölk till filmjölk, att bakterier kan lägga sig och sova i hundratals år och att även det bästa dricksvatten inne
Sjukdomen är ytterst smittsam och dödligheten var på den tiden mycket hög, särskilt bland barnen. Patienterna gick en kvalfull död till mötes - de kvävdes.
I Sydeuropa är sydliga arter av tallprocessionsspinnare ett av tallskogens värsta plågoris.
På så vis kan biologer för första gången fortlöpande i mikroskop följa vad som sker under ytan i ett embryo.
Att få bort ogräs från åkern utan att störa grödan är varje odlares dröm.
Många metoder att förutspå jordbävningar i befolkade områden baseras på geofysiska fenomen, som förändringar i topografin, och på små förskalv.
Explosionen berodde på förruttnelseprocesser där gaser bildats inne i valens bukhåla. Till slut blev trycket så högt att djuret sprack. Valen hade strandat levande på ön, men gick inte att rädda.
För 20 miljoner år sedan var Grekland en i stort sett sammanhållen landmassa översållad av aktiva vulkaner.
Att kolatomer kan slå sig samman och bilda stora ihåliga molekyler har varit känt i snart 20 år.