Annons

Notiser av Monika Starendal

Den mest underskattade dödsorsaken i cancer är fortfarande - rökning.
En kvinna som har en nära anhörig - mor, syster eller dotter - med bröstcancer löper viss ökad risk att själv drabbas av sjukdomen.
Att rehabilitera långtidssjuka, som människor med svåra funktionshinder, reumatism och schizofreni, är en vinst för både individen och samhället.
Vad styr våra känslor och tankar? Vilka störningar ger själssjukdomar? Varför har psykofarmaka oönskade sidoeffekter? Är själssjukdomarna kreativitetens baksida?
Bilder och teckningar från livet förr. Om gårdvarar och pälshundar, rovor och potatis, manna från havet, mat i nödtider, hjälpsamma djur, ohyra och parasiter, vikingatida botanik och renen som husdj
Nu revideras tidigare siffror över hur många som dör i malaria varje år. En gammal, ungefärlig uppskattning har varit en miljon människor. I dag talar man om minsta antal döda.
Nyfödda bebisar luktar sig fram till mammas bröst.
Tvärt emot vad man tidigare trott är låga kolesterolhalter inte självklart bra i alla åldrar. En ny studie av äldre män visar att låga kolesterolhalter tvärtom ökar dödligheten.
Forskare på det amerikanska bioteknikföretaget Myriad i Salt Lake City lovar att de ska klara kartläggningen av människans proteiner på 3 år.
Det är snart fem år sedan fåret Dolly föddes och diskussionerna kring kloning tog fart på allvar.