Annons

Notiser av Mats Karlsson

Graven hittades för tre år sedan inför anläggningen av området Östra Fyrislund, men grävfirman Arkeologikonsult har legat lågt om de spektakulära fynden medan de konserverats och analyserats. Brandgraven dateras till folkvandringstid-vendeltid, cirka år 550-600 – samma tid som kungshögarna anläggs i Gamla Uppsala. – Fynden är nästan finare än i de högarna! Vi har hittat delar av handtaget till ett vendeltida praktsvärd med guld, förgyllt silver och röda granater. Det finns mycket annat av guld, silver, brons och järn, det finns gulgrönt glas. Oerhört spännande är ett 50-tal spelbrickor av...
Det bastanta gråstenstornet Skansen Lejonet byggdes 1687 tillsammans med Skansen Kronan intill Haga, inne i dagens Göteborg. De utgjorde försvarspunkter på den södra sidan av Göta älv. Men innan dess, långt före Göteborg, fanns Gullbergs fäste. Det grävs just nu ut av konsultbyrån Arkeologerna vid Statens historiska muséer, som en del av projekt Västlänken. Utgrävningarna visar att det finns fler lämningar efter det gamla fästet under och kring skansen än man tidigare har trott. Men att det skulle finnas ett intakt rum, över 400 år gammalt, hade ingen kunnat föreställa sig. – Det var helt...
Kungshögen i Sunnerby som ligger på Kållandsö i Vänern grävdes ut 2000 - 2012 av Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson vid Göteborgs universitet. De grävde också ut en stor hall och en storgård intill högen, som visar att platsen varit säte för en lokal elit som visade sin makt genom exklusiva vanor och monument. Både storhögen och hallen har daterats till 600-talet e Kr, det vill säga Vendeltiden. Nu har Annelie Nitenberg skrivit en avhandling där hon har analyserat fynden från utgrävningarna. – Jag ville ta reda på varför högarna byggdes och vilka sociopolitiska handlingar som...
Spåren efter jägarnas och samlarnas odlingar är mycket få och mycket små. Men en studie gjord av forskare vid bland annat Helsingfors universitet mer än fördubblar underlaget för analyser av sådana fynd, jämfört med vad som funnits tillgängligt tidigare. Materialet från Mellansverige och Åland består av sädeskorn som hittats på boplatser, några inbäddade i keramik. Det rör sig i de flesta fall om få korn, men den samlade mängden ger ändå en bild av att jägarna och samlarna i den så kallade gropkeramiska kulturen odlade själva och inte bara bytte till sig säd av jordbrukare. Det handlar främst...