Annons

Besök jordens inre

Utställningen Upptäck jorden går från jordens glödande inre till den svalare jordskorpan. Utställningen ger möjlighet att se, känna och lära sig mer om jordbävningar, landhöjning, istider och mer.

Technichus, öppet enligt program.