Annons

Färska forskare

På Södertörns högskola samlas nio nydisputerade doktorer till en forskardag för att på ett populärvetenskapligt sätt berätta om sin forskning. Lyssna på ämnen allt från nazismens inverkan på musik och politik till patienters inflytande över vården.

Sal MB 503 och MB 505, Campus Flemingsberg, kl. 14-18.