Annons

Frihet på flaska

Varför beter sig människor annorlunda när de druckit alkohol? En fråga som Kalle Tryggvesson vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet, försöker besvara med utgångspunkt från sin doktorsavhandling. Hans föredrag är ett av omkring 50 som hålls av nydisputerade humanister, samhällsvetare, naturvetare och jurister på Stockholms forskardagar.