Annons

Utan el

Vad händer om strömmen skulle försvinna? Dag Stranneby, professor i elektronik, berättar om när datorn slocknar och mobilen lägger av. Föreläsningen vänder sig speciellt till åttonde- och niondeklasselever.