Annons

Per Carlsson

Per Carlson är professor emeritus i elementarpartikelfysik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, samt ledamot av Kungliga vetenskaps-akademien och Nobelkommitén för fysik.