Annons

Lars Christersson

Akademisk titel: 
Professor i skoglig intensivodling

Professor i skoglig intensivodling, speciellt för energiändamål, och har varit anställd vid Sveriges lantbruksuniversitet från 1979 fram till pensioneringen 1999. Han har även varit docent i växtfysiologi vid Lunds universitet. Vid sidan av forskningen är han medlem i Svenska jägarförbundet.