Per-Arne Bodin

E-postadress pab@slav.su.se

Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar främst om rysk litteratur och historia.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor