Annons

Åldersblandade klasser sämre än vanliga

Elever i klasser där barn från två eller fler årskurser går tillsammans får sämre resultat i matematik och språk, rapporterar Forskning & Framsteg.

I grundskolans årskurs 6 är eleverna i åldersblandade klasser 5 procentenheter sämre i matematiska och språkliga test än elever i traditionella klasser, visar en ny forskningsrapport.

I åldersblandade klasser går barn från två eller tre årskurser tillsammans. De är vanliga på landsbygden där det är ont om elever, i så kallade B-skolor. Men på 1990-talet blev åldersblandade klasser populära av pedagogiska skäl. Barnen skulle ta ansvar för och lära av varandra, hette det. Bland annat har man trott att åldersblandade klasser skulle vara gynnsamma för flickor, svaga elever och barn födda utomlands, något som rapporten inte alls styrker.

– Det som förvånar är att man har infört åldersblandade klasser på så bred front i Sverige utan att det finns ett positivt underlag för det. Det säger Elly-Ann Johansson vid Uppsala universitet, en av rapportförfattarna, till Forskning & Framsteg. Omkring en fjärdedel av alla svenska skolelever i årskurs 4 och 5 går i åldersblandade klasser. På lågstadiet är andelen ännu större.

Undersökningen omfattar 8 500 elever i 35 kommuner, som har följts från årskurs 3 och genom hela grundskolan. Ett rikt bakgrundsmaterial från enkäter med föräldrar och lärare har gjort det möjligt att ta hänsyn till sådant som skulle kunna snedvrida resultatet. En viktig sådan faktor är att lärarna i åldersblandade klasser lägger mindre vikt vid läxor, baskunskaper och formella prov.

Publicerad: 
27 mars, 2009