Annons

Äldre kör bil bättre än väntat

Yngre bilförare är snabbare på att uppfatta rörliga objekt i trafiken, men äldre kompenserar detta genom att fokusera på vägskyltar och filindelning, rapporterar Forskning & Framsteg.

För att ta reda på hur äldre personer fungerar i trafiken har forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, gjort experiment med 100 personer, hälften över 75 år och resten 27-50 år.

Med ett praktiskt test mättes ögon- och nackrörelser genom att föraren under en timmes körning bar en cykelhjälm med två kameror, en riktad framåt och en mot ansiktet. Körtestet omfattade både korsningar och cirkulationsplatser. I laboratorietester mätte man även synfält och reaktionsförmåga.

Tania Dukic vid VTI på är förvånad över att skillnaderna mellan grupperna inte är större. De är dock tydliga på en punkt.

– De yngre fokuserar först på fordon och människor som rör sig. De äldre ägnar mer tid åt den fasta informationen - vägmärken, indelning av filer och liknande. Man skulle kunna tro att äldre kör långsammare än yngre, men det stämmer inte i den här studien, säger hon.

Det är känt att äldre bilförare, över 75 år gamla, löper högre risk än yngre att råka ut för olyckor i vägkorsningar, något som delvis kan förklaras av resultaten.

Lena Levin, också vid VTI, har ansvarat för arbetet och påpekar att äldre är en sammansatt grupp.

– Det finns mer variationer i den äldre gruppen än vad jag trott. Äldre är rätt så bra på att kompensera, trots att de kan ha problem med ögonen och nacken. När vi läser i tidningen om äldre som misslyckats med något i trafiken, så hör vi ju talas om dem som kör allra sämst, säger hon.

Publicerad: 
27 mars, 2009