Annons

Alla människor förstår skratt - men inte stön

Ny svensk forskning visar att mänskliga ljud för våra vanligaste känslor är allmängiltiga, rapporterar Forskning & Framsteg.

Känslor kan förmedlas på en rad olika sätt: med ord, tonfall, kroppsspråk och med ljud som inte utgörs av ord - exempelvis skrik, stön, skratt och suckar. Nu har forskare för första gången undersökt hur väl sådana ljud förstås av människor från skilda kulturer. Forskargruppen har letts av den svenska psykologen Disa Sauter. Studien utfördes dels i Storbritannien, dels på personer från himbafolket i Namibia.

De sex så kallade grundkänslorna tolkades rätt både inom och mellan de två kulturerna: ilska, avsky, rädsla, glädje, sorg och förvåning. Allra mest bekant var uttrycket för glädje: skratt.

Dessutom testades tre andra positiva känsloljud: njutning (stönande), stolthet över att ha lyckats med något (triumfatoriskt utrop) och lättnad (suck). Suckarna var svåra för personer ur himbafolket att förstå oavsett om de kom från andra himba eller engelsmän, antagligen eftersom suckar även kan uttrycka trötthet eller uppgivenhet. Ljud som förmedlar njutning och stolthet kunde himbafolket förstå om de kom från en annan himba, men inte över kulturgränsen. Förklaringen är sannolikt att dessa uttryck är inlärda under uppväxten snarare än medfödda.

Att britterna förstod himbafolkets ljud för dessa känslor tror forskarna beror på att de har hört många känslouttryck från olika kulturer genom massmedier och personlig kontakt med människor, medan himba bara upplevt känslouttryck i sin egen grupp.

– Våra resultat stämmer bra med tidigare studier som visat att negativa känslor kan förmedlas över kulturgränser med ansiktsuttryck, liksom att skratt är en så gammal glädjesignal att vi delar den med många andra däggdjur, säger Disa Sauter till Forskning & Framsteg. Men studien visar också att man inte kan utgå från att alla signaler för positiva känslor fungerar likadant överallt.

Publicerad: 
26 mars, 2010