Annons

Bruten svenska är ett hot mot rättssäkerheten

Domstolarnas nämndemän och jurister kan bli irriterade på annorlunda sätt att svara på frågor, rapporterar Forskning & Framsteg.

Att en åtalad person bryter på svenska kan påverka nämndemän och jurister i domstolsförhandlingar. Det har Niklas Torstensson kommit fram till i sin doktorsavhandling i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet.

– Att värja sig mot sådana snabba omdömen är svårt, säger han.

Hur mycket en person bryter har ingen betydelse. Han eller hon ter sig lika utländsk i alla fall, visar Niklas Torstensson i sina undersökningar. Däremot spelar det roll vilken typ av brytning det är fråga om. Här kommer det kulturella avståndet in - vi har närmare till Australien än till Lettland.

Var tionde domstolsförhandling sker dessutom med tolk. Niklas Torstensson har detaljstuderat inspelningar från ett fyrtiotal förhandlingar med tolk. Ofta uppstår språklig förvirring som skylls på tolken. Men enligt Niklas Torstensson beror problemen snarare på kulturskillnader. En åklagare ställer exempelvis en kort fråga och väntar sig ett kort svar, men får i stället ett långt. Åklagaren blir irriterad och tror att den tilltalade slingrar sig, medan han eller hon i själva verket vill bjuda till och ge ett utförligt svar.

För att råda bot på språkförbistringen i domstolarna förespråkar Niklas Torstensson utbildning i flerspråkighet för nämndemän och jurister, liknande den som finns i Sydafrika som har elva inhemska språk.

– Om man är medveten om hur man själv fungerar när man hör brytningar, liksom om tolkens speciella situation, så kan man motverka förutfattade meningar, säger han till Forskning & Framsteg. Det skulle stärka rättssäkerheten.

Publicerad: 
26 mars, 2010