Annons

De militära hoten bedöms öka

Svenska folket oroar sig mer för Ryssland i dag än i början av 2000-talet, rapporterar Forskning & Framsteg.

Hälften av Sveriges befolkning anser att de militära hoten i vår närhet tilltar. Detta är en kraftig ökning från år 2002 då endast en tiondel hade denna uppfattning. Ålder och kön spelar nästan ingen roll för hur man ser på landets säkerhetssituation, men politiska sympatier betyder mycket. I den nya studien, genomförd 2008, anser bara 34 procent av Vänsterpartiets sympatisörer att hotsituationen är på väg att förvärras, mot hela 71 procent av Kristdemokraternas.

Resultaten kan i hög grad förklaras av de tillfrågades syn på Ryssland. År 2006 sågs Ryssland som ett allvarligt säkerhetsproblem av 7 procent, år 2007 av 16 procent och år 2008 av 29 procent. Eftersom ytterligare 40 procent år 2008 anser att Ryssland utgör ett visst problem, har alltså nära 70 procent av svenska folket en mer eller mindre oroad syn på den stora grannen i öster, skriver Forskning & Framsteg.

Resultaten bygger på postenkäter besvarade av cirka tusen slumpmässigt utvalda personer varje år. Datainsamlingen är gjord på uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar, som lades ner vid årsskiftet.

Publicerad: 
8 maj, 2009