Annons

Den som tar hand om barnet vinner i vårdnadstvister

Det är en myt att domstolarna rutinmässigt dömer till mammans fördel, rapporterar Forskning & Framsteg.

Det är inte könet som avgör vem som får vårdnaden om barnet i en vårdnadstvist utan vem som har tagit mest hand om barnet. Det konstaterar Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har gått igenom 400 vårdnadstvister i hovrätterna.

– Svensk rätt värnar stabiliteten i barnens förhållanden, och det får genomslag i domstolarna, säger Johanna Schiratzki.

Hon poängterar att de allra flesta föräldrar kommer överens om hur barnen ska ha det efter en separation, utan att behöva dra frågan inför domstol.

– Men man brukar tala om förhandlingar i "lagens skugga". Med det menas att föräldrar anpassar sina krav gentemot varandra utifrån en föreställning om hur domstolen skulle avgöra tvisten. Därför är den här studien viktig, säger hon till Forskning & Framsteg.

Johanna Schiratzki valde att studera utslag i hovrätterna eftersom de i allmänhet gör mer bokstavliga tolkningar än tingsrätterna.

Publicerad: 
13 februari, 2009