Annons

Dialog minskar sjukskrivningar

Samtal mellan långtidssjukskrivna och deras arbetsgivare ökar chansen för återgång i arbete, rapporterar Forskning & Framsteg.

Åttio personer som var långtidssjukskrivna på grund av arbetsrelaterad psykisk belastning erbjöds att delta i en serie samtal med sina respektive arbetsgivare. Syftet var att jämka samman klientens och arbetsgivarens syn på orsakerna till sjukskrivningen och att hitta lämpliga åtgärder, exempelvis kortare vidareutbildning.

Efter ett och ett halvt år hade hela 90 procent av de långtidssjukskrivna återgått till minst halvtidsarbete, att jämföra med en kontrollgrupp där andelen fortsatt sjukskrivna var tre gånger så stor. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan Försäkringskassan och Yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Publicerad: 
26 mars, 2010