Annons

Fabriksutsläpp har extrema halter av läkemedel

Svenska apotek säljer billiga mediciner från fabriker i Indien som släpper ut stora mängder läkemedel i miljön. Utsläppen är farliga i sig och skapar dessutom multiresistenta bakterier, skriver Forskning & Framsteg.

Vattnet från ett reningsverk utanför fyramiljonerstaden Hyderabad i södra Indien innehåller extremt höga halter av läkemedel. Halterna för ett dussintal mediciner ligger mellan 100 och 30 000 mikrogram per liter. I Sverige är de högsta uppmätta halterna av läkemedel i renat avloppsvatten några få mikrogram per liter.

I det indiska vattnet har Joakim Larsson, docent i fysiologi vid Göteborgs universitet, hittat antibiotika och medicin mot högt blodtryck, allergier, depressioner, magbesvär och mycket annat. Den högsta noteringen gäller ett antibiotikum, där halten till och med är högre än i blodet hos en människa som tar medicinen mot en infektion. Reningsverket tar hand om avlopp från nittio läkemedelsfabriker i trakten. Det behandlade vattnet rinner så småningom ut i en av Indiens heliga floder som förser miljontals människor med vatten.

En bakgrund till utsläppen är det så kallade generiska utbytet av läkemedel som tillämpas i många länder, i Sverige sedan år 2002. När en kund i ett svenskt apotek lämnar in ett recept byter personalen rutinmässigt ut dyra läkemedel mot likvärdiga alternativ som är billigare. Systemet sparar flera miljarder kronor per år, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer vilka mediciner som ska subventioneras. Prispressen har bidragit till att tillverkningen av generiska mediciner flyttat till Indien, Kina och andra låglöneländer.

Hemligt ursprung

För svenska konsumenter är det omöjligt att veta varifrån ett läkemedel kommer. Även om det står på förpackningen att det är tillverkat i Sverige, Schweiz eller Tyskland så kan den aktiva substansen ha ett helt annat ursprung.

– Det finns en moralisk länk till oss här i Sverige som använder medicinerna från Indien, säger Joakim Larsson till Forskning & Framsteg.

Han anser att det borde vara lättare för konsumenter, läkare och uppköpare att ta reda på exakt var läkemedlens aktiva substanser är tillverkade så att den som vill kan välja ett miljövänligt alternativ.

Läkemedelsresterna har kraftiga effekter på levande organismer. Utsläppen från reningsverket är så stora att de varje dag räcker till att förorena nära en miljon kubikmeter vatten så mycket att vattenlevande ryggradsdjur skadas. Detta i ett område med brist på vatten under stora delar av året.

Utsläppen kan också få globala följder. Varje gång sjukdomsbakterier utsätts för antibiotika gynnas de mest motståndskraftiga.

– Reningsverket är rätt nära en perfekt designad fabrik för att skapa resistenta bakterier, säger Joakim Larsson.

Publicerad: 
16 augusti, 2010