Annons

Förskolor lika bullriga som byggarbetsplatser

Ljudmiljön på dagis kan ge personalen tinnitus, rapporterar Forskning & Framsteg.

– Ljudnivåerna i förskolan ligger alldeles för högt för pedagogisk verksamhet, närmare 70 dB. Det är i närheten av nivån på en byggarbetsplats, säger Fredrik Sjödin, doktorand vid Högskolan i Gävle. Forskarna har mätt ljudnivån genom att förskolepersonal har fått gå omkring med mikrofoner på huvudet i en vecka.

Ljudet bidrar till att förskolepersonalen drabbas av stress och slitenhet. De kan även få tinnitus och andra hörselskador.

Projektet anvisar några konkreta lösningar, skriver Forskning & Framsteg. De leksaker och bord som orsakar särskilt starka ljud bör bytas ut, och man bör använda material som dämpar bullret, till exempel textilier och porösa akustikplattor i tak och på väggar.

Publicerad: 
26 mars, 2010