Annons

Ginkgo hjälper inte mot alzheimer

Vanligt naturmedel gör ingen nytta mot glömska.

Det har länge funnits en förhoppning att extrakt från växten Ginkgo biloba ska stärka minnet. Men i en stor studie visar det sig nu att ginkgo inte hjälper mot demenssjukdomen alzheimer, rapporterar Forskning & Framsteg.

Sammanlagt följdes 3 000 personer, 75 år eller äldre, i sex år. Hälften av dem åt dagligen 240 milligram ginkgopreparat och resten placebo, alltså overksam substans.

Mer än 500 personer i undersökningen utvecklade demens, och det var ingen skillnad mellan dem tog ginkgopreparat och dem som fick placebo.

Publicerad: 
13 februari, 2009