Annons

Lagom ångest förlänger livet

Depression förkortar livet lika mycket som rökning. Men lätt ångest visar sig nu öka livslängden, rapporterar Forskning & Framsteg.

Lätt ångest kan ta sig uttryck i rastlöshet, oro utan att man vet varför och att man har fjärilar i magen. I en ny norsk studie har forskare vid Universitetet i Bergen utgått från en stor norsk befolkningsundersökning som omfattar 62 000 personer. De började med att undersöka sambandet mellan depression och dödlighet och fann att depression ökar dödligheten lika mycket som rökning.

Eftersom ångest och depression ofta uppträder samtidigt och har liknande orsaker, antog psykologen Arnstein Mykletun och hans medarbetare att detsamma skulle gälla ångest. Så var det dock inte alls, utan tvärtom!

– Dödligheten i depression minskar faktiskt när man samtidigt har lätta ångestsymptom, säger Arnstein Mykletun till Forskning & Framsteg.

De norska forskarna räknar med att en fjärdedel av befolkningen nästan inte är orolig alls, medan 5-10 procent har så mycket ångest att det plågar dem svårt. Däremellan finns en stor grupp människor med mycket måttlig ångest, och den lever längst.

– Man kan tänka sig att det är en evolutionär fördel att ha lite ångest. Den som går runt och är lite lagom bekymrad uppsöker säkert läkare lite oftare, vilket gör att livshotande sjukdomar upptäcks tidigare. Och även i övrigt undviker en sådan person att ta alltför stora risker, säger Arnstein Mykletun.

Publicerad: 
8 oktober, 2009