Annons

Lugnare vatten för gäddan

Strängare krav på fiske med spö ska hjälpa Östersjöns hotade gäddbestånd, rapporterar Forskning & Framsteg.

Varje år beger sig ungefär en miljon lediga, hoppfulla svenskar till insjöar och kust för att fiska. Och visst nappar det. Enligt Fiskeriverkets och Statistiska centralbyråns stora enkätundersökning från år 2006 fångar fritidsfiskarna drygt 23 000 ton fisk om året (se topplistan härintill). De flesta plockas upp för gott, men ungefär 5 000 ton släpps ner i vattnet igen.

Gäddan är den populäraste bytesfisken. Men under de senaste femton åren har gäddbestånden i Östersjön försvagats kraftigt. Yrkesfiskets fångster har minskat med 80 procent. På Fiskeriverket tror man inte att minskningen främst beror på gäddfisket, utan snarare på att Östersjöns ekologi nu domineras av skarpsill, vilket inte minst anses bero på torskens kraftiga nedgång. Resultatet är brist på zooplankton – gäddynglens basföda.

– Det verkar helt enkelt som om gäddynglen svälter ihjäl. De konkurreras ut av skarpsill och spigg, säger Lars Ljunggren, forskare på Fiskeriverket.

Nu presenterar Fiskeriverket ett förslag där gäddfiske med handredskap ska regleras längs hela Östersjökusten, från Kullens fyr till Torneälven, från och med den 1 juni i år. Enligt förslaget ska det inte vara tillåtet att ta upp mer än tre gäddor per person och dygn. Dessutom ska gäddor längre än 75 centimeter, som har extra stor och livskraftig rom, fredas helt. Gäddor under 40 centimeter är skyddade sedan tidigare.

Stefan Nyström på Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund välkomnar förslaget.

– Seriösa fiskare vet hur man ska sätta tillbaka fisk, och det är nog redan i dag mycket ovanligt att någon bland oss tar upp fler än tre gäddor per dygn. Men det finns avarter – folk som slår ihjäl stora mängder gädda under leken – och mot dem kan den här lagen bli ett bra verktyg, säger han till Forskning & Framsteg.

Han tillägger att den största gäddan som togs upp förra året vägde ungefär 18 kilo och var 110 centimeter lång – och släpptes tillbaka.

Tio-i-topp: Svenska fritidsfiskares årliga fångst (ton)

  1. Gädda 3 520
  2. Abborre 3 080
  3. Ströming/sill 1 780
  4. Makrill 1 330
  5. Öring 1 030
  6. Mörtfiskar 940
  7. Sik 910
  8. Torsk 890
  9. Regnbåge 600
  10. Gös 530

Källa: Forskning & Framsteg

Publicerad: 
8 maj, 2009