Annons

Vitaminbrist orsakar massdöd bland fåglar

Nu har forskarna klarlagt vad som dödar fåglar i tiotusental, rapporterar Forskning & Framsteg.

Redan 1982 rapporterades de första fallen av döda fåglar runt Östersjön. De får svårt att hålla vingarna längs kroppen. De tappar flygförmågan, går vingligt, slutar äta och dör.

Under det senaste årtiondet har den hittills okända sjukdomen dödat omkring 20 000 fåglar bara i Blekinge och Skåne. Spekulationer om vad massdöden beror på har rört allt från miljögifter till virus.

Nu har svenska och isländska forskare kommit fram till att fåglarna dör av brist på vitamin B1.

– Vi har upptäckt att sjuka fåglar blir friska när vi ger dem en spruta med vitamin B1, säger Lennart Balk, biokemist vid Stockholms universitet, till Forskning & Framsteg.

Hans forskargrupp har sett tecken på sjukdomen hos 28 olika fågelarter. Vitaminbristen är vanligast längs Östersjökusten, men också fåglar längre inåt land har drabbats. Vad själva vitaminbristen beror på är dock ännu okänt.

Publicerad: 
8 oktober, 2009