Annons

Minns du vetenskapsåret 2021?

Annons

Publicerad:

2021-12-01

Pandemi, vaccin, robotar på Mars och allvarliga väderhändelser. Kommer du ihåg vad vi berättat om under året som gått? Alla svar finns i nummer 1–10/2021.

Tävlingen är avslutad men du kan fortfarande göra quizet.

Fråga 1

För att hålla värmen på vintern tar småfåglar till flera knep. Ett är att sänka kroppstemperaturen under natten för att spara på energi.

Fråga 2

I projektet Hybrit utvecklas fossilfritt stål. I stället för koks används vätgas för att ta bort syret från järnmalmen. 

Fråga 3

Sedan den torra sommaren 2018 har granbarkborren dödat skog för miljarder varje år.

Fråga 4

Företagen Moderna och Pfizer-Biontechs vaccin mot covid-19 har inneburit ett genombrott för läkemedel som använder sig av en speciell genetisk molekyl.

Fråga 5

Den 18 februari landade NASA:s nya robot på Mars. Med hjälp av en helikopter söker den spår av liv.

Fråga 6

Immunterapi är ett hett forskningsområde som lett till nya sätt att bekämpa cancer. En lovande metod kallas CAR-T. 

Fråga 7

Mellan 50 och 80 procent av de som drabbas av covid-19 får ett plötsligt nedsatt luktsinne.

Fråga 8

Bin är viktiga pollinatörer i naturen, men en tredjedel av de svenska vilda biarterna är rödlistade.

Fråga 9

Arkeologer har bråttom att kartlägga boplatser på Doggerland, den forna landmassa som bredde ut sig i Nordsjön.

Fråga 10

Dubbelmordet i Linköping 2004 blev det första fallet i Europa där polisen använde en ny metod för att hitta mördaren.

Fråga 11

Genom att knäcka krypterade kommunikationstjänster har polis i flera länder kunnat gripa och döma mängder av brottslingar. En av dessa tjänster heter Anom.

Fråga 12

I september i år firade den kvinnliga rösträtten 100 år i Sverige. Men många fick fortfarande inte rösta.

Fråga 13

I våras godkände EU för första gången en insektsart som nytt livsmedel

Fråga 14

Skogsbränderna väntas bli fler på grund av klimatförändringarna. Men vissa djur och växter gynnas. En lila ört kan till exempel slå ut efter att skogen brunnit.

Fråga 15

I decennier har forskare världen över sökt efter mörk materia, den osynliga massa som håller ihop galaxerna.

Fråga 16

Covid-19 sprids både genom droppar, från till exempel en person som nyser, och i form av små luftburna partiklar som kan förflytta sig långa sträckor, främst i inomhusmiljö utan god ventilation.

Fråga 17

Det berömda rymdteleskopet Hubble går i pension och ett nytt, större med ännu skarpare blick tar över.

Fråga 18

Forskare försöker öka förekomsten av en speciell art i svenska vatten efter att den minskat kraftigt. Den spelar en viktig roll både som barnkammare för fisk och för att binda kol och partiklar.

Fråga 19

Elektrifiering av transporter och industrin gör att elbehovet kan dubblas i Sverige till 2045. Den nya elen ska främst komma från vindkraft. Hittills har den byggts ut på land men nu ökar intresset även till havs.

Fråga 20

David Julius, en av årets medicinpristagare, kunde med hjälp av ett ämne från chilipeppar avslöja mekanismen bakom hur kroppen registrerar värme.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.