Riktlinjer för Forskning & Framstegs kalendarium

Vi är glada att kunna hålla F&F-kalendern öppen för alla att publicera i. För att den ska vara användbar för våra besökare vill vi dock att alla inlägg följer vissa riktlinjer. Principen är att allt som läggs till ska kunna vara intressant för oinvigda men vetgiriga personer.

### Lägg gärna till
* föreläsningar, vetenskapskaféer, föredrag och annat som riktar sig till allmänheten
* invigningar för tillfälliga utställningar och liknande (men markera bara invigningsdagen om utställningen varar längre än en vecka)
* speciella evenemang vid helgdagar och liknande.
### Lägg inte till
* träffar som inte är öppna för allmänheten
* träffar som kräver att deltagare har expertkunskaper
* disputationer, om de inte är exceptionellt intressanta för allmänheten
* permanenta utställningar på museer
* föredrag som okritiskt marknadsför vetenskapligt tveksamma metoder inom exempelvis medicin.
### Se till att ha med följande information
* Ha en kort och tydlig rubrik, exempelvis ”Evolution i Östersjön (föreläsning)”.
* Ha gärna så exakta tid- och platsangivelser som möjligt.
* Det bör finnas en länk till en webbsida där man kan läsa mer, om det finns en sådan sida. (Om länken inte leder direkt till den sökta informationen bör det finnas anvisningar för hur man skall klicka, söka, etc.)
* Om föredrag/motsvarande hålls på ett annat språk än engelska bör det framgå.
* Om det är inträdesavgift bör det framgå hur stor den är.
* Om det krävs föranmälan bör det framgå.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor