Annons

Arbetslöshet smittar också

Inte bara graviditeter smittar, utan också sådant som bidragsberoende, arbetslöshet, sjukfrånvaro, självmord, skilsmässor, fetma – och till och med lycka. Vad säger det om oss människor? Och vilka konsekvenser får det för våra val av vänner och sociala sammanhang?

– Det är svårt att studera social smitta, säger Peter Hedström, som är professor i sociologi vid Nuffield college i Oxford. Det är först de senaste åren som studier har gjorts på området.

Han menar att det är rimligt att våra nätverk har stor effekt på hur vi bedömer vad som är normalt och acceptabelt.

– Det är klart att det upplevs som mindre problematiskt att vara arbetslös om alla ens vänner och grannar är det, säger han. I bostadsområden med hög arbetslöshet är det synnerligen viktigt att åtgärder riktas mot området som sådant, för att förändra utvecklingen.

En viktig faktor i dessa sammanhang är tid – hur stor del av ens vakna liv som man befinner sig i olika nätverk, och där är arbetsplatsen förstås central.

– Sedan smittar främst synliga beteenden, men knappast skattebrott som de flesta människor nog inte pratar om, säger Peter Hedström.

Hur ska man förhålla sig till sådan här social smitta?

– Ibland är svårt att ta praktisk hänsyn till sådant – man kan inte veta i förväg om man till exempel får jobb på en arbetsplats där många står i begrepp att skiljas, säger Peter Hedström. Men om grannars lycka, fetma och liknande vore möjligt att observera och också någorlunda stabilt över tid, så kunde man förvänta sig att sådana faktorer skulle styra våra val av bostadsområde.