Annons

Fem exempel på förväntade fördelar med fleråriga grödor

Fleråriga grödor utvecklar djupare rotsystem än ettåriga – det förbättrar näringsupptaget från jorden.

En gröda som får växa under flera säsonger binder mer kol i marken.

De fleråriga grödornas djupa rotsystem medför att de är tåliga mot torka. Men de är också tåliga mot väta och klarar sig därför bättre på vattensjuka åkrar än ettåriga grödor.

Eftersom fleråriga grödor redan finns i jorden på våren, kan de börja växa så fort förutsättningarna blivit de rätta. Det medför att de fleråriga grödorna får en längre växtsäsong än de ettåriga.

Eftersom fälten inte behöver plöjas varje år minskar näringsläckaget till omgivande vattendrag och utsläppen av växthusgaser. Även energi- och bränsleförbrukningen blir lägre.