Annons

Förtydligande om kulknapp

Bildtexten på sidan 36 har rubriken Dödande kulknapp. Det ska dock betonas att detta inte är fastslaget med säkerhet. Enligt ballistiska experiment sköts Karl XII på långt håll, sannolikt med en järnkula från en norsk kanon. Å andra sidan har Marie Allen funnit att dna på kulknappen är av samma variant som blodspår på Karl XII:s handskar.