Annons

Fyra vägar till ett bättre samhälle

Bo Rothstein och hans kolleger vid Qog-institutet i Göteborg har identifierat fyra viktiga faktorer som bidrar till en ökad qog inom en nation. I Sverige och andra delar av nordvästra Europa utvecklades dessa i slutet av 1800-talet.

1 Skattefinansiering
I länder där det offentliga finansieras av skatter (och inte av bistånd eller naturresurser) ökar engagemanget och viljan att granska statens finanser.

2 Meritokrati
Att statliga tjänster tillsätts utifrån kompetens, i stället för släktskap eller etnicitet, minskar risken för korruption.

3 Rättvist och fritt utbildningssystem
Länder med en lång tradition av fri skolgång har i regel lägre korruption.

4 Jämställdhet i det politiska systemet
Ju fler kvinnor på högt uppsatta positioner, desto mindre korruption.