Annons

I världens blå zoner får många ett långt liv

Här ligger världens blå zoner ...

Här ligger världens blå zoner ...

... och här är Sveriges kandidater

... och här är Sveriges kandidater.

När den belgiske forskaren Michel Poulain och hans italienske kollega Gianni Pes upptäckte den höga andelen 100-åringar i de sardiska bergen, ringade de in området med blått. Så föddes begreppet ”blå zon”. National Geographic har sedan ringat in fler områden där ovanligt många blir 100 år. Okinawa har den mest väldokumenterade statistiken. 

I södra Sverige finns ett område där andelen 100-åringar ligger väl så högt. Allra flest 100-åringar per 100 000 invånare har Lessebo med 75, följt av Markaryd med 63 och Högsby med 52. Tillsammans med ytterligare ett antal kommuner bildar de ett kluster som vi skulle kunna kalla en svensk blå zon. 

Att flera öar är representerade bland världens blå zoner beror både på genetiska faktorer och på att öbor haft lättare att bevara en livsstil som förlänger livet.

I USA finns flera församlingar med sjundedagsadventister vars medlemmar är särskilt långlivade. Ett annat exempel på icke-geografiska blå zoner i USA är Ashkenazy (där det bor judiska invandrare från Östeuropa), som också har en hög andel hundraåringar. Där antas genetiska faktorer spela en större roll.