Annons

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbruket stod för närmare 14 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2017. Det motsvarar 7,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Ungefär 53 procent av utsläppen var lustgas (N2O) som läckte ut från jordbruksmarken. Cirka 46 procent av utsläppen var metan (CH4) från boskapens matsmältning. Koldioxidutsläppen utgjorde mindre än 2 procent.