Annons

Så byggdes pyramiderna

Materialet var kalksten av varierande kvalitet.

Egyptens pyramider var genomgående byggda av lokal kalksten, en sedimentär bergart som bröts i stenbrott i närheten. Stenen kunde vara av varierande kvalitet, och springorna mellan blocken fylldes med murbruk av lera. Pyramidernas polerade ytor har i dag mestadels brutits bort, men bestod av en tät och vit kalksten som man hämtade från stenbrotten i Tura på Nilens östra strand. Den delvis bevarade toppen på Chefrens pyramid i Giza ger oss en idé om hur pyramiden ursprungligen kan ha sett ut. Under senare delen av 4:e dynastin hade pyramiderna också ett nedre yttre lager av granit, en hårdare vulkanisk bergart som transporterades ända från Assuan.

Den huggna stenen var av varierande storlek. I de i dag bäst bevarade pyramiderna från 4:e dynastin kan blocken i markhöjd väga uppemot 30 ton, men blir avsevärt mindre längre upp mot toppen (1–2 ton). Under de följande dynastierna höggs stenen i alltmer hanterbara dimensioner, och de sista stora pyramidernas kärnor konstruerades av obränt tegel.

De stora blocken drogs på kälkar som gled på vattendränkta trästockar. För att nå allt högre upp till byggnadens sidor användes olika typer av yttre ramper, vars exakta utformning fortfarande debatteras flitigt. Nyligen har den franske arkitekten Jean-Pierre Houdin uppmärksammats för sitt förslag att Cheops stora pyramid består av inre ramper längs byggnadens sidor som fortfarande måste finnas kvar. Hur fascinerande denna teori än kan tyckas vara, har den ännu inte kunnat beläggas.