Annons

Sjukdomspanoramat förändras stegvis

Den så kallade demografiska transitionen är övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal. Ett exempel är vad som skedde efter den industriella revolutionen och framstegen inom jordbruk och medicin i Europa under 1800-talet. Följden blev en snabbt växande befolkning fram till dess att födelsetalen började sjunka under 1900-talet.

Förändringen kan sägas ske stegvis. Inledningsvis är dödligheten hög, så även barnafödandet. I nästa steg minskar dödligheten, exempelvis på grund av tryggad matförsörjning, medan födelsetalen fortfarande är höga och befolkningen börjar växa. I ett tredje skede minskar även födelsetalen, men här börjar man också få bukt med infektionssjukdomarna, vilket gör att befolkningen fortfarande växer. I det fjärde skedet är både dödligheten och födelsetalen låga, och även befolkningstillväxten.

Den demografiska transitionen leder till en så kallad epidemiologisk transition. I Sverige innebär detta att det nu är kroniska sjukdomar som skördar de flesta offren. Många av dessa sjukdomar är tydligt kopplade till hur vi lever - vad vi äter, i vad mån vi motionerar, vad vi jobbar med och i vilken omfattning vi röker och dricker alkohol.