Annons

Straffet blev humanare i fängelse

Idén om att isolera fångar i celler kom från USA.

Kring sekelskiftet 1800 började en ny syn på brott och straff göra sig gällande. I stället för grym och offentlig åverkan på kroppen borde straffet i tysthet riktas mot människans hjärna och beteende. Idén om cellfängelser, där fångarna hölls i isolering i syfte att de skulle begrunda och ångra sina brott, kom från USA. En av de svenska förespråkarna var den liberale kronprinsen Oskar, som själv gav ut debattskriften Om straff och straffanstalter (1840).

Under andra hälften av 1800-talet inrättades nära femtio cellfängelser runt om i Sverige. I en del tillbringade fångarna flera år i total isolering, medan de i andra fick arbeta tillsammans med medfångar under dagarna. Många interner bröts ner både fysiskt och psykiskt av den påtvingade ensamheten. Snart började allt fler ifrågasätta det isolerande cellstraffet och se det som psykisk tortyr. Opinionen svängde och 1940 öppnade det första moderna fängelset i Sverige, Hall utanför Södertälje.