Annons

Terrordåd skrämmer oss mest


Blommor i Nice till minne av terrordådet den 14 juli 2016, då över 80 människor dödades och nästan 500 skadades.

Bild: 
Claude Paris / AP / TT

Rekordmånga är rädda för terrordåd, enligt siffror som samlades in långt före sommarens alla attentat. Det finns också en stark oro för krig och utvecklingen i Mellanöstern.

Enligt MSB:s studier är en terrorattack det påtagliga samhällshot som de flesta – 57 procent – anser mest troligt som kan inträffa inom fem år. Nästan lika många är också rädda för politiskt hot från ett annat land. Dessa två hotbilder ligger långt över andra tänkbara samhällshot, som en oljekatastrof i Östersjön, dricksvattenbrist, en epidemi eller naturkatastrof.

Till saken hör även att just terrorangrepp (tillsammans med militärt angrepp, som dock bedöms som mindre sannolikt av opinionen) är något som över 70 procent bedömer att vi har mycket liten beredskap för att hantera och bemöta. Denna kombination indikerar att många uppfattar just terrorhotet som extra oroväckande.

Oron bland svenskarna över den politiska situationen i världen är rekordstor. År 2015 uttryckte 72 procent mycket eller ganska stor oro, enligt MSB. Det är till och med högre än under kalla krigets dagar. På samma sätt bedöms risken för ”militära konflikter (krig) i stora delar av Europa” som överhängande. Hela 48 procent ser detta som en ganska eller mycket stor risk – även detta den högsta siffra som uppmätts sedan mätningarna startade på 1980-talet.

Även den militära hotsituationen gör oss pessimistiska, om man frågar om hur vi tror att det ser ut om tio år. Hela 63 procent i den senaste mätningen anser att denna då kommer att vara värre – även det ett rekord i mätningarna.

Den största oron för vad Sverige kan råka ut för de närmaste fem åren handlar om stora flyktingströmmar och utvecklingen i Mellanöstern. Även dessa siffror har ökat kraftigt på senare år. Detsamma gäller andelen som är oroade över en väpnad konflikt i vårt närområde – över 40 procent är oroade för det. För bara fem år sedan låg siffran kring 15 procent.